2011: Ett framgångsrikt år för översättningsbyrå Baltic Media

 Common Sense Advisory, som är ett oberoende marknadsundersökningsföretag baserat i USA, har presenterat sin årliga granskning av sektorn för översättnings-, lokaliserings- och tolkningstjänster, ”The Language Services Market: 2011”*.

 
Enligt denna granskning uppskattades värdet för språkrelaterade outsourcing-tjänster till 31.438 miljarder USD under 2011.   
De största marknaderna var de i Europa (42.07 %) och Nordamerika (49.25 %).
Common Sense Advisory har räknat ut att marknaden för språktjänster har en årlig tillväxt på 7,41 %.
 
Baltic Media Ltd företag som är verksamma i de europeiska länderna runt Östersjön (de nordiska och baltiska länderna) visade höga försäljningsresultat 2011.  
 
Aigars Apsāns, VD för Baltic Media, berättar: "Trots den globala ekonomiska krisen har våra företag uppnått betydelsefulla försäljningsresultat under 2011 och enligt oreviderade uppgifter har vi ökat med 13,26 % jämfört med omsättningen 2010, vilket innebär att vi överskridit de globala marknadstrenderna med cirka 50%.
 
Denna trend har uppnåtts genom ständigt sökande efter nya kunder och genom tillskott av nya tjänster såsom dokumentationsframställning, film- & videoproduktion med inspelning och undertextning, utveckling av hemsidetexter, redigering och kodoptimering i enlighet med SEO samt fler betydelsefulla tekniska innovationer”.
 
Baltic Media är en företagsgrupp som grundades i Sverige 1991 och är verksam på de skandinaviska och baltiska marknaderna sedan 1994 som en av de ledande leverantörerna inom branschen för högkvalitativa språktjänster.
 
* Baltic Media var en av de branschdeltagare som svarade på frågorna ställda av Common Sence Advisory
 
 © Baltic Media Ltd
Några av våra kunder