Baltic Media i siffror: nya marknader och nya utmaningar

Baltic Media i siffror: nya marknader och nya utmaningarI fjol var gruppen Baltic Media språktjänsteföretag fokuserad på skapande av nya marknader och kvalitetshöjning inom produktleverans och tjänster. Detta arbete möjliggjordes genom en omfattande övergång till ett nytt projektstyrningssystem, vilket har ökat både produktivitet och kvalitet samt dragit ner kostnader. Och kunderna gillar det.

 

357 språkkombinationer

Under 2012 sysslade Baltic Media-gruppens projektledare med projekt i 357 olika språkkombinationer, från de mest populära nordeuropeiska (skandinaviska, baltiska) språken upp till så sällsynta språk som makedonska, persiska, farsi, bengaliska, malaysiska m.m.

Förra årets vanligaste språkkombinationer innefattade nordiska, baltiska och centraleuropeiska språk, som tillsammans utgjorde cirka 40% av den totala omsättningen. Dessa språkkombinationer inkulderar:
 
  • engelska [EN] - lettiska [LV];
  • engelska [EN] - estniska [ET];
  • engelska [EN] - svenska [SV];
  • engelska [EN] - litauiska [LT];
  • engelska [EN] - finska [FI];
  • engelska [EN] - norska [NO];
  • engelska [EN] - ryska [RU];
  • lettiska [LV] - engelska [EN];
  • engelska [EN] - tjeckiska [CS].
 

485 nya kunder från 35 länder

Vi har slagit ett nytt rekord under de senaste åren beträffande antal nya kunder. 485 nya kunder har tillkommit, och nu uppgår antalet till 1035.  
Under 2012 bar de senast igångsatta marknadsaktiviteterna frukt i USA och sydeuropeiska länder där vi har etablerat ett framgångsrikt samarbete med ett antal stora kunder.
 

TOPP 20länder där Baltic Media språktjänstegrupps kunder är etablerade:

1. Lettland [LV];
2. Sverige [SE];
3. USA [US];
4. Italien [IT];
5. Estland [EE];
6. Litauen [LT];
7. Danmark [DK];
8. Finland [FI];
9. Irland [IE];
10. Spanien [ES];
11. Schweiz [CH];
12. Belgien [BE];
13. Frankrike [FR];
14. Polen [PL];
15. Luxemburg [LU];
16. Storbritannien [UK]
17. Tyskland [DE];
18. Norge [NO];
19. Nederländerna [NL];
20. Turkiet [TR].
 

643 projekt i månaden för varje projektledare 

Kundanpassade språklösningar är språktjänsteföretaget Baltic Medias motto där tonvikten läggs på finjusterade relationer med varje kund. Vi försöker vara ständigt tillgängliga för våra kunder och är därför väldigt måna om att projektledarnas arbetsbelastning är precis lagom stor för att inte sabotera en noggrann och snabb behandling av varje förfrågan. Även om 643 verkar mycket berättas det inte alltför sällan om projektledare som handskas med 100 eller fler projekt om dagen. Med företagets mått mätt är statistiken förvisso imponerande men ofta uppnås den på bekostnad av kunden, som måste stå ut med fördröjda svar och låg kvalitet.  
 

1375 översättare

I fjol uppdaterades vår leverantörsdatabas och integrerades inom projektstyrningssystemet XTRF. Nu i början av 2013 har vi ett pågående samarbete med 1375 kvalificerade och beprövade leverantörer från hela världen. Det nya systemet tillåter en noggrannare granskning av leverantörernas kvalifikationer, specialisering och tillgänglighet. Vi kan ännu träffsäkrare och snabbare plocka ut de lämpligaste leverantörerna för varje projekt.
Låt oss också tillägga att alla tolkar och översättare har signerat sekretessavtal, vilket är ytterst viktigt för en verksamhet som följer ISO 9001:2008 kvalitetsstandard.
 

42 chattfrågor om dagen

För bättre kommunikation med nya och potentiella kunder upprättades 2012 ett online chatt-system på våra hemsidor www.balticmedia.com och www.valodukursi.lv. Numera får kunder omedelbar tillgång till snabb och gratis information som kanske inte alltid finns på våra hemsidor.
 

Nya marknader även 2013

År 2012 gjorde vi ett lyckat intåg på USA:s, Italiens och Spaniens marknader medan vi år kommer att satsa på Asien och Sydamerika. De asiatiska och sydamerikanska länderna har en dold underskattad potential. Denna slutsats kan vi dra eftervårt nuvarande samarbete med kunder från Japan, Hong Kong, Indien och Brasilien.
 

Kvalifikationshöjning för våra leverantörer

En av våra viktigaste prestationer år 2012 var etableringen av ett systemet för  kvalitetsgranskning av våra leverantörer– från och med förra året har varje leverantör som underkänts i något av kvalitetsgranskningsskedena uteslutits från deltagande i framtida projekt. Även i fortsättningen kommer vi att prioritera leverantörer med högsta betyg i kvalitetsgranskningen.
Trots detta kommer vi under 2013 att sträva efter fortsatt kvalifikationshöjning och kommer att söka nya, erfarna leverantörer med hög ansvarskänsla och snabb reaktionsförmåga.
 

15 minuters gensvar

I flera år har vårt varumärke kännetecknats av snabba svar på kundernas förfrågningar, vilket de ofta har berömt oss för. Dock är vi inställda på att förbättra även detta ännu mer under 2013 och att svara på klienternas förfrågningar eller spörsmål inom 15 minuter istället för 30. Vi sparar kundernas tid och erbjuder endast nödvändig information.
 

Kundportal

Inom en snar framtid kommer vi att öppna en särskild portal för kunder där varje kund kommer att kunna se sin beställningshistorik och fakturor, ladda ner översättningar samt upprätta kontakt online och beställa nya projekt.  
Även om 90% av vår kommunikation med kunder sker via e-post tar vi ännu ett stort steg framåt inom våra kundrelationer. Efter beställning av ett nytt projekt kan våra kunder numera vara säkra på att de kommer att tas emot och få hjälp i tid eftersom varje ansökan kommer att registreras i vårt system automatiskt.

Vårt mål är även under det kommande året att fortsätta utvecklas som en högst kvalificerad tjänsteleverantör som hjälper kunder att kommunicera i den flerspråkiga globala miljön.

Några av våra kunder