Baltic Media Ltd med nöje meddelar att det har blivit medlem av ELIA

Som en av de ledande baltiska och nordiska översättningsbyråer i språk, kan Baltic Media Ltd med nöje meddela att det har blivit medlem av ELIA – European Language Industry Association.

 

Kaspars Zverģis, försäljningschef för Baltic Media Ltd,uttrycker sin glädje, ”Vi håller upp vår tillväxt! I samarbete med de viktigaste europeiska översättningsbyråerna kommer vi att kunna utöka vårt utbud av tjänster och öka kvaliteten, för att hålla koll på alla nyheter och tendenser i språkbranschen som vi hoppas kommer att utvärderas av våra kunder." 

 

ELIA har åtagit sig att tillhandahålla ett forum för utbyte, främja utvecklingen av affärsrelationer med likasinnade kolleger och andra relaterade internationella organisationer samt främja begreppet etik och kvalitetsstandard genom industrin.
ELIA är en icke vinstdrivande organisation vilken syftar till att:
  • Representera och främja språkbranschens intressen i Europa
  • Bygga relationer med företag i hela Europa men inte begränsat till EU och sina nya medlemsstater och de som har ansökt om medlemskap
  • Utveckla relationer med kollegor och liknande organ med anknytning från andra delar av världen för att göra vår röst hörd
  • Dela med sig information och erfarenhet för att utveckla industrin
  • Tillhandahålla ett forum för medlemmar att upprätta kontakt i nätverk och utbyta information
  • Främja begreppet etik och kvalitetsstandard genom industrin
 
Hitta mer information om ELIA på www.elia-association.org

© Baltic Media Ltd

ELIA - European Language Industry Association, Baltic Media Ltd

Några av våra kunder