Baltic Medias första dator– Apple Macintosh SE

Datorn som startade en ny era inom kommunikationsteknologi, som uppfanns av den avlidne Steve Jobs och som producerades av Apple som han grundade var också det första arbetsverktyget hos Baltic Media när företaget grundades i Stockholm i början på nittiotalet.

Datorn förvaras fortfarande i förrådslokalerna hos Baltic Media och vi anser den vara mer värdefull än alla efterkommande PC och Mac datorer som vi har använt.
 Pirmais Macintosh - Baltic Media Ltd 
Idag tog vi fram den från förrådet och fotograferade den.
Här är den. MachintoshSE med inbyggd hårrdisk. Producerad 1989. Det är även ett exempel på design som skulle kunna platsa bland alla interiörer.
Datorn fungerar fortfarande och kommer alltid att påminna oss om en modig man som inte tittade på andra, utan gick sin egen väg med sin slogan “Think Different”. 1984 började en ny era av datorteknologi som även skapade vår nya dator.
Dessa Macintoshdatorer visade att ”en mus” har en annan betydelse än vi tidigare vetat, att man kan se filer på datorskärmen i form av ikoner som man kan förflytta.
Endast i mitten av nittiotalet, när Bill Gates Windows 95 kom, upptäckte resten av PC världen de tekniska framsteg som Mac användare hade kunnat njuta av sedan början av åttiotalet.
Macintoshdatorn lärde oss att tänka annorlunda och inte som andra. Sådan var även dess skapare.
I jämförelse med den spridda PC datorer var Macintoshdatorerna en chockerande revolution, speciellt inom journalistiken och media.
Macintoshdatorerna ansågs vara motsvarigheten till Mercedes-Benz i datavärlden.
Ingen av de moderna, Iphone, iPads och liknande är jämförbara med vår första Mac som i våra ögon ökar i värde dag för dag.
Detta var en dator tack vare vilken begreppen Apple, Macintosh, Steve Jobs blev symboler för tillbedjan, dyrkan och mode i teknik världen.
Men mest av allt så uppmuntrade den oss att tänka annorlunda. För det tackar vi Steve!!

 

© Baltic Media Ltd

Några av våra kunder