Baltiska språk: Lettiska och litauiska  

De baltiska språken hör till den baltoslaviska grenen från den indoeuropeiska språkfamiljen. Baltiska språk talas av balter, huvudsakligen i områdena öst och sydost om Östersjön i norra Europa.

Baltiska språk är uppdelade i två grupper: Västbaltiska och östbaltiska (med två levande språklitauiska och lettiska).

Arkeologiska uppgifter visar på att en stor del av nordöstra Europa, ungefär från Moskva till Berlin, var ett baltisktalande område under det första millenniet f.Kr och e.Kr. Slaverna kom till detta område senare. Territoriet var täckt av nästintill ogenomträngliga skogar och var långt ifrån de större migrations- och viktiga handelsrutterna. Dessa faktorer förenklade bevarandet av en extremt arkaisk baltisk språkfamilj.

Baltiska språk är bland de äldsta av de nu kvarvarande indoeuropeiska språken trots sin sena validering.

Ett skäl till den sena attesteringen är att det baltiska folket stod emot kristianiseringen längre än något annat europeiskt folk, något som försenade introduktionen av skrift och isolerade deras språk från yttre påverkan.

Källa: Wikipedia, University of Texas at Austin Lingustics Research Center.

Några av våra kunder