DaimlerChrysler handlaren TC Motors väljer Baltic Media

För ett år sedan valde TC motors AB, officiell Chrysler & Jeep-representant för företaget DaimlerChrysler AG i Lettland, Baltic Media AB till leverantör av sina översättningstjänster.
 
Under året har översättningar av användarinstruktioner, pressmaterial och andra dokument för bilmodeller som Chrysler Jeep, Jeep Grand Cherokee, Dodge Hornet, Jeep Commander och Dodge Caliber utförts.
 
“TC motors visar en seriös inställning till kvaliteten hos användarinstruktioner och andra dokument samt till deras tillgänglighet för kunder på hemlandets språk. Att instruktioner ska finnas att tillgå på landets språk är en viktig faktor, inte bara för lojaliteten gentemot en kund, utan ävenför företagets bilmodellers säkerhet och anseendeDagens bilar är tekniskt sett mycketkomplicerade och utrustade med en stor mängd elektronik, vilket gör att de endast kan användas på rätt sätt om riktiga och begripliga översättningar av instruktioner finns tillgängliga för kunden”, framhåller Guntar Veinberg, Baltic Medias verkställande direktör.
 
Baltic Media har stått för ett komplett spektrum av tjänster för specifika beställningar, och färdigställde inta baraöversättningsarbeten, vilka inkluderar kvalitetskontroll, redigering och korrekturläsning, utan utformade även publikationers grafiska layout.
 
Viktors Paškovs, TC Motors styrelsemedlem: “Det var fördelaktigtför företaget, både tidsmässigt och ekonomiskt sett, att låta Baltic Media ta hand om samtliga förberedelser av publikationen, från översättning till formgivning av layout, som sedan kunde överlämnas direkt tilltryckeriet.
 
Vi är nöjda med kvaliteten hos de tjänster som levererats av Baltic Media samt med deras tidsmässiga villkor för utförande som alltid iakttas och, mycket viktigt, leveranstider som är kortare än hos konkurrentfirmorna. Vi uppskattar också i hög grad Baltic Medias flexibilitet och förståelse“.
 
I slutet av maj 2006 organiserade TC Motors en presentation avden nya bilmodellen Dodge Caliber, där Baltic Media levererade inte bara översättning av pressmaterial, utan även konsekutiv tolkning vid tilldragelsen.
 

På bilden: Baltic Medias tolk Dr. Phil. Gunta Ločmele ger en uppvisningslektion i tolkning genom att tolka tal av Michael Zdonek, Öst- och Centraleuropeisk regionschef för DaimlerChrysler Chrysler Corp, och Boriss Teterevs, president för TC Motors, vid företaget TC Motors presentation avDodge Caliber.

 

 

På bilden: Marika Maskaļonoka, Baltic Medias kontorschef i Daugavpils, konverserar med Aleksandrs Kosjakovs, TC Motors försäljningschef.

 

  

© Baltic Media Ltd 

Några av våra kunder