Översätt från svenska till danska | Dansk översättning | Dansk översättare |Översättningsbyrå Baltic Media 

 
Det danska språket
Språkfamilj: indoeuropeiska språk, germanska språk
Danska är ett skandinaviskt språk som är nära besläktat med norska och svenska. Skriven danska och norska anses vara särskilt lika, men de tre språkens uttal skiljer sig markant. Danska talas även på Grönland och Färöarna.
Officiellt språk i: Danmark, EU

Professionella danska översättare

Det finns över 20 danska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en dansk översättare som har danska som modersmål och/eller bor i Danmark.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa danska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad dansk översättare

En stor andel av våra danska leverantörer är auktoriserade danska översättare. Certifiering krävs för danska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 

Danska översättningstjänster

  1. Alla danska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Danska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda danska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 14 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. Ett av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste danska översättningar:
Översättning  från engelska till danska, från franska till danska, från tyska till danska, från spanska till danska, från svenska till danska, från polska till danska, från tjeckiska till danska, från arabiska, slovakiska, slovenska, persiska, ungerska, rumänska, bulgariska, lettiska, litauiska, ryska till danska, estniska till danska, norska till danska, finska till danska, isländska, ukrainska, italienska till danska och från danska till svenska, engelska,, ryska, tyska, ungerska, arbaiska lettiska osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Danska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av danska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på danska.  

Några av våra kunder