Översätt från svenska till estniska | Estnisk översättning | Estnisk översättare |  Översättningsbyrå Baltic Media

 
Det estniska språket
Språkfamilj: finsk-ugriska, uralska, balto-finska språk
Estniska är närmast besläktat med finska och har även visst släktskap med ungerska. Språket har även vissa influenser från språk som ryska, tyska, svenska, lettiska och litauiska (som finska inte är besläktat med).
Officiellt språk i: Estland, EU
Språkkod ISO 639-1: ET
 
 
Professionella estniska översättare
Det finns över 20 estniska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en estnisk översättare som har estniska som modersmål och/eller bor i Estland.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa estniska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra estniska leverantörer är certifierade estniska översättare. Certifiering krävs för estniska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Estniska översättningstjänster
  1. Alla estniska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Estniska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda estniska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste estniska översättningar:
engelska till estniska
franska till estniska
tyska till estniska
spanska till estniska
finska till estniska
polska till estniska
tjeckiska till estniska
slovakiska till estniska
slovenska till estniska
ungerska till estniska
rumänska till estniska
bulgariska till estniska
lettiska till estniska
litauiska till estniska
ryska till estniska
svenska till estniska
norska till estniska
danska till estniska
isländska till estniska
ukrainska till estniska
italienska till estniska
estniska till lettiska
estniska till engelska
estniska till ryska
estniska till franska
estniska till tyska
estniska till litauiska
estniska till ungerska
estniska till finska
estniska till bulgariska
estniska till italienska
estniska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Estniska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av estniska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på estniska.  

Några av våra kunder