Översätt från svenska till finska | Finsk översättning | Finsk översättare |  Översättningsbyrå Baltic Media

 

 

Det finska språket 

Språkfamilj: finsk-ugriska, uralska språk, balto-finska språk
Finska tillhör de finsk-ugriska språken, som även innefattar estniska och ungerska. Finska, eller varianter av finska, talas i Finland samt i delar av Estland, Norge och Sverige. Finska är närmast besläktad med estniska.
Officiellt språk i: Finland, EU
Språkkod ISO 639-1: FI
 

Professionella finska översättare  

Det finns över 20 finska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en finsk översättare som har finska som modersmål och/eller bor i Finland.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Översättningsbyrå Baltic Media har ett eget system för att testa finska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad översättare 

En stor andel av våra finska leverantörer är auktoriserade - certifierade finska översättare. Certifiering krävs för finska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Våra vanligaste finska översättningar  | Översättningsbyrå Baltic Media:
Översättning från svenska, engelska, spanska, tyska, polska, norska, ryska, estniska, lettiska, litauiska till finska och översättning från finska till svenska, engelska, ryska, kinesiska, isländska, tyska, italienska, danska, norska, estniska, lettiska, litauiska och andra språk.
 

Finsk översättning  | Översättningsbyrå Baltic Media

  1. Alla finska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Finska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda finska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 14 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden  | Översättningsbyrå Baltic Media
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess  | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor  | Översättningsbyrå Baltic Media
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. Ett av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Finska språktjänster  | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av finska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på finska.  

Några av våra kunder