Översätt från svenska till grekiska | Grekisk översättning | Grekisk översättare |  Översättningsbyrå Baltic Media

 
Det grekiska språket
Språkfamilj: indoeuropeiska språk, grekiska språk, grekiska
Klassisk grekiska i olika former talades i forna Grekland under Kristi tid och var första eller andra språk i större delen av det romerska empiret. Klassisk grekiska har studerats på universitet i hela världen från renässansen till modern tid. Den moderna grekiskan som talas av greker idag skiljer sig från det klassiska språket på många sätt.
Officiellt språk i: Cypern, Grekland
 
Professionella grekiska översättare
Det finns över 10 grekiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en grekisk översättare som har grekiska som modersmål och/eller bor i Grekland.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa grekiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra grekiska leverantörer är auktoriserade - certifierade grekiska översättare. Certifiering krävs för grekiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Grekiska översättningstjänster
  1. Alla grekiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Grekiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda grekiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste grekiska översättningar:
engelska till grekiska
franska till grekiska
tyska till grekiska
spanska till grekiska
svenska till grekiska
polska till grekiska
tjeckiska till grekiska
slovakiska till grekiska
slovenska till grekiska
ungerska till grekiska
rumänska till grekiska
bulgariska till grekiska
lettiska till grekiska
litauiska till grekiska
ryska till grekiska
danska till grekiska
estniska till grekiska
finska till grekiska
norska till grekiska
ukrainska till grekiska
italienska till grekiska
grekiska till lettiska
grekiska till engelska
grekiska till ryska
grekiska till franska
grekiska till tyska
grekiska till litauiska
grekiska till ungerska
grekiska till svenska
grekiska till bulgariska
grekiska till estniska
grekiska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Grekiska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av grekiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på grekiska.  

Några av våra kunder