Översätt från svenska till hebreiska | Hebreisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

 

Det hebreiska språket

Språkfamilj: afroasiatiska språk, semitiska språk, hebreiska
Hebreiska är nära besläktat med arameiska och har vissa likheter med Arabiska. Modern hebreiska, som introducerades under 1700-talet och har samma morfologi som den som användes i Gamla Testamentet och Mishna, men ett antal moderna drag har lagts till, t.ex. hjälpverb, tempusformer för verb och ett utökat ordförråd.
Officiellt språk i: Israel
Språkkod ISO 639-1: HE
 
Översätt från svenska till hebreiska | Hebreisk översättning | Auktoriserad hebreisk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media  Det hebreiska språketÖversätt från svenska till hebreiska | Hebreisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media
 
 
 
 

Professionella och auktoriserade hebreiska översättare

Översätt från svenska till hebreiska | Hebreisk översättning | Auktoriserad hebreisk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media  Det hebreiska språket

Det finns över 10 hebreiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en hebreisk översättare som har hebreiska som modersmål och/eller bor i Israel.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa hebreiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad hebreisk översättare

En stor andel av våra hebreiska leverantörer är auktoriserade - certifierade hebreiska översättare. Certifiering krävs för hebreiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.
 

Hebreisk översättning

Översätt från svenska till hebreiska | Hebreisk översättning | Auktoriserad hebreisk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media  Det hebreiska språket

  1. Alla hebreiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Hebreiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda hebreiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden | Hebreisk översättning
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess | Hebreisk översättning
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor | Hebreisk översättning
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste hebreiska översättningar:
danska till hebreiska
engelska till hebreiska
tyska till hebreiska
franska till hebreiska
svenska till hebreiska
polska till hebreiska
tjeckiska till hebreiska
slovakiska till hebreiska
slovenska till hebreiska
ungerska till hebreiska
rumänska till hebreiska
bulgariska till hebreiska
lettiska till hebreiska
litauiska till hebreiska
ryska till hebreiska
estniska till hebreiska
norska till hebreiska
finska till hebreiska
isländska till hebreiska
ukrainska till hebreiska
hebreiska till spanska
hebreiska till lettiska
hebreiska till danska
hebreiska till ryska
hebreiska till engelska
hebreiska till tyska
hebreiska till litauiska
hebreiska till ungerska
hebreiska till svenska
hebreiska till bulgariska
hebreiska till estniska
hebreiska till ukrainska
hebreiska till franska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Hebreiska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av hebreiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på hebreiska. 

Några av våra kunder