Skanna källmaterialet till dina bestyrkta översättningar med en smarttelefon eller surfplatta

Skanna källmaterialet till dina bestyrkta översättningar med en smarttelefon eller surfplatta

När du har ett dokument för översättning som ska skannas in, behöver du inte leta efter en kompis eller ett företag som har en skanner. Du kan skanna dokumenten gratis med hjälp av en smarttelefon eller surfplatta.

Hur fungerar det? Ett program eller en app på din telefon utför skanningen med hjälp av kameran i telefonen. I många fall konverteras även dokumentet automatiskt till PDF-format. Du kan också använda en surfplatta för att skanna in dokument. Men när du är på språng är oftast telefonen den snabbaste och smidigaste lösningen.

Viktigt att tänka på: När du skickar in ett skannat dokument, kontrollera att kopian är tydlig och läsbar, och att ingen bakgrund syns.

 

Hur man skannar dokument för översättning med en iPhone

Scan Source Documents For Your Certified Translation Using Your Smartphone or Tablet

Följ de här stegen för att skanna ett dokument till iPhone med hjälp av skanningsfunktionen i Anteckningar:

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Tryck på den kvadratiska ikonen med penna för att skapa en ny anteckning.
 3. Tryck på cirkeln med ett +.
 4. En meny visas ovanför tangentbordet. I denna meny, tryck på cirkeln med ett + igen.
 5. Välj Skanna dokument.
 6. Placera telefonens kamera ovanför dokumentet som ska skannas. Appen Anteckningar kommet att ställa in fokus automatiskt och ta ett foto på ditt dokument. Du kan också kontrollera detta manuellt genom att själv trycka på slutarknappen.
 7. När du har skannat en sida, skapar appen Anteckningar en förhandsvisning och du väljer att antingen behålla bilden eller ta om den.
 8. När du skannat färdigt alla sidorna kan du granska listan över dina skannade dokument i Anteckningar. Om du behöver korrigera något, till exempel beskära eller rotera bilden, tryck bara på bilden av sidan du vill korrigera. Då öppnas sidan med redigeringsalternativen synliga.
 9. När du gjort klart eventuella korrigeringar, tryck på Färdig uppe till vänster för att automatiskt spara den justerade bilden.
 10. När du är redo att låsa den inskannade bilden som en PDF, tryck på ikonen Ladda upp. Där kan du välja att skapa en PDFkopiera till annat program, och så vidare.
 11. Tryck på Skapa PDF. PDF:en med ditt inskannade dokument öppnas i Anteckningar.
 12. Tryck på Färdig.
 13. Appen Anteckningar visar alternativen för Spara fil. Välj var du vill spara PDF-filen och tryck på Lägg till. Nu har du sparat PDF:en på vald plats och kan bifoga den och skicka vidare.

Hur man skannar dokument för översättning med en Androidtelefon

Följ de här stegen för att skanna ett dokument till en Androidtelefon med hjälp av Google Drive:

 1. Öppna Google Drive.
 2. Tryck på cirkeln med ett + i mitten.
 3. Tryck på Skanna (finns under ikonen med kameran).
 4. Placera telefonens kamera ovanför dokumentet som ska skannas. Tryck på den blå slutarknappen när du är redo att ta en bild.
 5. Drive kommer att automatiskt öppna en kopia av din inskannade bild. Du kan justera bilden med hjälp av funktioner uppe till höger på skärmen för att beskäraroteradöpa om och justera färg. När du har justerat färdigt, tryck på bocksymbolen.
 6. Drive förhandsvisar det justerade dokumentet. Om det ser bra ut, tryck på bocksymbolen en gång till och din inskannade bild laddas upp till Google Docs automatiskt.

Hur man skannar med Adobe Scan

Om du föredrar en skanningsapp kan du ladda ner Adobe Scan gratis för både Android och iOS.

Det finns några andra skanningsappar, som till exempel Tiny ScannerGenius ScanTurboScanMicrosoft Office Lens och CamScanner. Adobe Scan innehåller dock alla basfunktioner i gratisversionen och är enkel att använda. Om du inte redan har ett Adobe ID (det är gratis), behöver du skapa ett sådant för att kunna använda appen.

Så här skannar du dokument med Adobe Scan (detta exempel utgår från iPhone, skillnaderna mot Android är markerade där det behövs):

 1. Öppna Adobe Scan. När du öppnar appen för första gången, kan du behöva logga in med ditt Adobe ID.
 2. Adobe Scan öppnas automatiskt i skanningsläget och använder din telefons kamera. Om det dock av någon anledning inte sker, tryck på kameraikonen längst ner till höger när du är redo att skanna dokumentet.
 3. Placera kameran ovanför dokumentet som ska skannas. Skannern kommer att ställa in fokus automatiskt och ta en bild på sidan.
 4. Du kan skanna flera sidor efter varandra. Programmet kommer att fortsätta ta bilder tills du trycker på tumnagelbilden nere till höger.
 5. Dina inskannade bilder öppnas då i förhandsvisningsläge och du kan korrigera dem genom till exempel beskärning eller rotation. Tryck på Spara PDF uppe till höger och PDF:en med din inskannade bild laddas automatiskt upp till ditt Adobe Document Cloud.
Några av våra kunder