Konsekutivtolkning tjänsterKonsekutivtolkning är en utbredd översättningsform och sker under pauser i samtalet. Tolken lyssnar på en del av ett samtal och tar anteckningar för att därefter översätta till målspråket enligt dessa anteckningar. Detta är en enklare och betydligt mindre kostsam metod för tolkning. Det används ofta inom näringslivet eller andra typer av förhandlingar såväl som på konferenser som i andra evenemang.

 

För att få en offert för denna tjänst, kontakta oss genom att använda gratis begäran om en offert.

 

© Baltic Media Translations AB