Konsekutivtolkning tjänsterKonsekutivtolkning är en utbredd översättningsform och sker under pauser i samtalet. Tolken lyssnar på en del av ett samtal och tar anteckningar för att därefter översätta till målspråket enligt dessa anteckningar. Detta är en enklare och betydligt mindre kostsam metod för tolkning. Det används ofta inom näringslivet eller andra typer av förhandlingar såväl som på konferenser som i andra evenemang.

 

 

 

© Baltic Media Translations AB
 

Några av våra kunder