Översätt från svenska till lettiska | Lettisk översättning | Lettisk översättare |Översättningsbyrå Baltic Media

 

Det lettiska språket

Språkfamilj: Indoeuropeiska, baltiska, lettiska
Lettiska är ett av de två överlevande baltiska språken (det andra är litauiska) som bildar en särskild delgrupp inom de indoeuropeiska språken. Lettiska anses vara en av de mest oförändrade indoeuropeiska språken som talas idag. Det är ungefär lika gammalt som sanskrit. De närmast besläktade språken är de slaviska och germanska språkfamiljerna.
Officiellt språk i: Lettland, EU

Professionella lettiska översättare

Det finns över 50 lettiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en lettisk översättare som har lettiska som modersmål och/eller bor i Lettland.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa lettiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad lettisk översättare

En stor andel av våra lettiska leverantörer är auktoriserade lettiska översättare. Certifiering krävs för lettiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.

 

Lettisk översättning

  1. Alla lettiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Lettiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda lettiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 14 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. Ett av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste lettiska översättningar:
engelska till lettiska
franska till lettiska
tyska till lettiska
spanska till lettiska
finska till lettiska
polska till lettiska
tjeckiska till lettiska
slovakiska till lettiska
slovenska till lettiska
ungerska till lettiska
rumänska till lettiska
bulgariska till lettiska
litauiska till lettiska
estniska till lettiska
ryska till lettiska
svenska till lettiska
norska till lettiska
danska till lettiska
isländska till lettiska
ukrainska till lettiska
italienska till lettiska
lettiska till estniska
lettiska till engelska
lettiska till ryska
lettiska till franska
lettiska till tyska
lettiska till litauiska
lettiska till ungerska
lettiska till finska
lettiska till bulgariska
lettiska till italienska
lettiska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Lettiska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av lettiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på lettiska. 

Några av våra kunder