Översätt från svenska till litauiska | Litauisk översättning | Litauisk översättare |  Översättningsbyrå Baltic Media

 
Det litauiska språket
Språkfamilj: indoeuropeiska, baltiska, litauiska
Litauiska är ett av de två överlevande baltiska språken (det andra är lettiska) som bildar en särskild delgrupp inom de indoeuropeiska språken. Litauiska anses vara en av de mest oförändrade indoeuropeiska språken som talas idag. Det är ungefär lika gammalt som sanskrit. De närmast besläktade språken är de slaviska och germanska språkfamiljerna.
Officiellt språk i: Litauen, EU
Professionella litauiska översättare
Det finns över 30 litauiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en litauisk översättare som har litauiska som modersmål och/eller bor i Litauen.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa litauiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra litauiska leverantörer är certifierade litauiska översättare. Certifiering krävs för litauiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Litauiska översättningstjänster
  1. Alla litauiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Litauiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda litauiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 14 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste litauiska översättningar:
engelska till litauiska
franska till litauiska
tyska till litauiska
spanska till litauiska
finska till litauiska
polska till litauiska
tjeckiska till litauiska
slovakiska till litauiska
slovenska till litauiska
ungerska till litauiska
rumänska till litauiska
bulgariska till litauiska
lettiska till litauiska
estniska till litauiska
ryska till litauiska
svenska till litauiska
norska till litauiska
danska till litauiska
isländska till litauiska
ukrainska till litauiska
italienska till litauiska
litauiska till estniska
litauiska till engelska
litauiska till ryska
litauiska till franska
litauiska till tyska
litauiska till lettiska
litauiska till ungerska
litauiska till finska
litauiska till bulgariska
litauiska till italienska
litauiska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Litauiska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av litauiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på litauiska.  

Några av våra kunder