Marknadsanpassning eller Lokalisering tjänsterlokalisering är en text av programvaruöversättning till vilket språk i världen anpassad till den kulturella miljön i varje språk och med beaktande av särdrag, traditioner och lagstiftning i en viss region.

 

Det är en kreativ process utförd av specialister på olika områden där varje material utsedd för översättning, till exempel för, datorprogram, webbsida åt ett företag, bruksanvisning eller anvisningar, olika marknadsföringsmaterial, osv. är anpassad för användning på en viss marknad.


Informera din projektledare om översättningen måste anpassas till miljön av ett visst språk eller texten är avsedd för en viss publik eller för att uppfylla ett särskilt ändamål.

Vi erbjuder lokaliseringstjänster för varje världsspråk.

 

 

 

© Baltic Media Translations AB 
 

Några av våra kunder