Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk

Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk: danska, färöiska, isländska, norska, svenska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media 

De nordgermanska språken utgör en av de tre germanska språkens grenar, en underfamilj till de indoeuropeiska språken tillsammans med de västgermanska språken och de utdöda östgermanska språken. De nordgermanska språken  benämns ibland som de "nordiska språken” (danska, svenska, norska).

Skandinavien avser termen "skandinaviska språk" språken i de tre kontinentala skandinaviska länderna, som en undergrupp till de nordiska språken, som åsidosätter undergruppen av öarna Färöarna och Island.

Ungefär 20 miljoner människor i de nordiska länderna har ett skandinaviskt språk som modersmål, inklusive en minoritet på ungefär 5 % i Finland. Språken som hör till det nordgermanska språkträdet pratas också på Grönland och av immigranter i Nordamerika.

Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk: Danska, färöiska, isländska, norska, svenska | Översättningsbyrå Baltic Media

Det indoeuropeiska språkträdet

De flesta av Nordens språk till den indoeuropeiska språkstammen. Det gäller färöiska, isländska, norska, danska och svenska, som alla är nordgermanska språk med ursprung i det samnordiska språket som talades under vikingatiden. 

 Indoeuropeiska språk 

 Indoeuropeiska språk är världens mest spridda språkfamilj, omfattande de flesta språk i Europa (dock inte t ex finsk-ugriska och baskiska) och flera språk i södra och västra Asien. De uppdelas i: indoiranska (eller ariska) språk (omfattande indiska och iranska språk); tokhariska (två numera utdöda språk i Östturkestan); hettitiska m fl anatoliska språk (alla utdöda); thrakisk-frygiska språk (utdöda); illyriska (utdött); italiska språk (omfattande de utdöda språken latin, oskiska och umbriska); romanska språk (utvecklade ur latinet); baltiska och slaviska språk; albanska; armeniska; germanska språk; grekiska; keltiska språk. 

Språken antas härstamma från ett gemensamt urspråk, urindoeuropeiskan, som man har kännedom om genom jämförelser mellan olika indoeuropeiska språk, i synnerhet deras fornstadier. Man har härvid infört beteckningen satemspråk för språken i de grenar av språkfamiljen där urspråkets främre k-ljud utvecklats till s. Som typexempel har man valt ordet hundra, vilket i urspråket antas ha hetat kmtom; det har antagit formen satem i den iranska avestiskan och liknande former i andra iranska och indiska språk och i armeniska, albanska, baltiska och slaviska. De övriga indoeuropeiska språken, där detta k-ljud bibehållits eller utvecklats på annat sätt, kallas centumspråk (kentumspråk) i anslutning till latinets ord för hundra, centum.

Antaganden om släktskap mellan indoeuropeiska språk och andra språkfamiljer har framförts men har inte kunnat få övertygande bevisning. Ett sammanfattande namn på de folk som talar eller har talat indoeuropeiska språk är indoeuropéer. Tidigare kallades dessa folk ibland arier eller ariska folk.*
 

Översättning till och från nordiska språk 

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. 

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

 

 

Varför bör du välja ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

http://harnostudier.com/sprak.html

Några av våra kunder