Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk

Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk: danska, färöiska, isländska, norska, svenska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media 

De nordgermanska språken utgör en av de tre germanska språkens grenar, en underfamilj till de indoeuropeiska språken tillsammans med de västgermanska språken och de utdöda östgermanska språken. De nordgermanska språken  benämns ibland som de "nordiska språken” (danska, svenska, norska).

Skandinavien avser termen "skandinaviska språk" språken i de tre kontinentala skandinaviska länderna, som en undergrupp till de nordiska språken, som åsidosätter undergruppen av öarna Färöarna och Island.

Ungefär 20 miljoner människor i de nordiska länderna har ett skandinaviskt språk som modersmål, inklusive en minoritet på ungefär 5 % i Finland. Språken som hör till det nordgermanska språkträdet pratas också på Grönland och av immigranter i Nordamerika.

Nordiska - nordgermanska språk | Skandinaviska språk: Danska, färöiska, isländska, norska, svenska | Översättningsbyrå Baltic Media

Det indoeuropeiska språkträdet

De flesta av Nordens språk till den indoeuropeiska språkstammen. Det gäller färöiska, isländska, norska, danska och svenska, som alla är nordgermanska språk med ursprung i det samnordiska språket som talades under vikingatiden. 

Översättning till och från nordiska språk 

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. 

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

 

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

Några av våra kunder