Nordgermanska språk: Danska, färöiska, isländska, norska, svenska

De nordgermanska språken utgör en av de tre germanska språkens grenar, en underfamilj till de indoeuropeiska språken tillsammans med de västgermanska språken och de utdöda östgermanska språken. De nordgermanska språken  benämns ibland som de "nordiska språken” (danska, svenska, norska).

Skandinavien avser termen "skandinaviska språk" språken i de tre kontinentala skandinaviska länderna, som en undergrupp till de nordiska språken, som åsidosätter undergruppen av öarna Färöarna och Island.

Ungefär 20 miljoner människor i de nordiska länderna har ett skandinaviskt språk som modersmål, inklusive en minoritet på ungefär 5 % i Finland. Språken som hör till det nordgermanska språkträdet pratas också på Grönland och av immigranter i Nordamerika.

 

Några av våra kunder