Översättning | Östersjöfinska språk: Finska och estniska | Baltic Media

De östersjöfinskaspråken är en gren av den uraliska språkfamiljen som talas runt Östersjön, huvudsakligen i Finland och Estland, av ungefär 7 miljoner människor.

Traditionellt sett har åtta östersjöfinska språk erkänts. De största representanterna från familjen är finska och estniska, som är de officiella språken i respektive nation.

Översättning till och från finska och estniska | Baltic Media

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. 

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

 

 

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur man sänker översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

Några av våra kunder