Östersjöfinska språk: Finska och estniska

De östersjöfinskaspråken är en gren av den uraliska språkfamiljen som talas runt Östersjön, huvudsakligen i Finland och Estland, av ungefär 7 miljoner människor.

Traditionellt sett har åtta östersjöfinska språk erkänts. De största representanterna från familjen är finska och estniska, som är de officiella språken i respektive nation.

Några av våra kunder