Översättning av medicinska texter | Medicinsk översättningsbyrå Baltic Media

Medicinsk översättning - Medicinska textöversättningstjänster

Baltic Media Translations AB är en ISO 9001:2015 certifiered översättningsbyrå för medicinsk översättning som har specialiserat sig på att tillhandahålla språktjänster till den globala marknaden. Våra översättare har omfattande kunskaper inom medicin, bioteknik, sjukvård, medicinsk utrustning, läkemedel och Agvet marknadssegment.
 
 
Exakt medicinsk översättning  | Medicinsk översättningsbyrå Baltic Media
Under de senaste 22 åren har vi samlat erfarenhet och arbetat för företag som Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis och Grindex för att nämna några.
För att garantera komplex medicinsk terminologi samarbetar Baltic Media Translations AB endast med översättare som har målspråket som modersmål.
Alla våra översättare arbetar för ett ISO 9001:2015 certifierat företag och för att minimera eventuella risker är översättningarna dessutom försäkrade.
 
Medicinska översättningsuppdrag ges endast till våra mest kvalificerade översättare, tolkar samt fältexperter. De har alla erfarenhet inom det medicinska området och/eller har arbetat inom sjukvården då brister eller felaktigheter inom den medicinska terminologin kan få avgörande konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara allt från hälsorisker till inkräktande på strikta internationella lagar.
 

Medicinsk översättning | Översättningsbyrå Baltic Media

 

 • Fallrapporter (CRF)
 • Kliniska protokoll
 • Kliniska rapporter och studier   
 • Kliniska prövningar
 • Klinisk, toxikologisk, farmakologisk och biologisk information
 • Kontrakt
 • Utrustning, etiketter, medicinska frågeformulär och ordlistor för medicinsk terminologi
 • Sjukhus- och försäkringsrapporter 
 • Bruksanvisningar (IFU)
 • Processbeskrivningar vid tillverkning
 • Medicinska broschyrer
 • Medicinsk utrustning: Bruksanvisningar och programvara
 • Medicinska journaler
 • Medicinska recept
 • Medicinska ordlistor
 • Medicinska texter, patientjournaler; psykologisk dokumentation
 • Medicinska webbapplikationer
 • NDA och IND
 • Patientrapporterade resultat (PRO)
 • Farmaceutiska riktlinjer
 • Farmakologiska studier
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Toxikologiska rapporter
 • Bruksanvisningar för medicinsk personal och patienter

 

Flerspråkiga översättningar av medicinska dokument i mer än 120 språkkombinationer  | Översättningsbyrå Baltic Media

 

Baltic Media Translations AB erbjuder också certifierade medicinska översättningar samt tjänster inom tolkning och transkription.

Medicinska översättningsområden  | Översättningsbyrå Baltic Media

 • Anestesiologi
 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Akutmedicin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Genetik
 • Geriatrik
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Infektionssjukdomar
 • Mikrobiologi
 • Nefrologi
 • Neurologi
 • Neurofysiologi
 • Nukleärmedicin
 • Obstetrik & Gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi

Enligt EU:s tjänstedirektiv accepteras översättningar som utförs av en certifierad översättare  i alla medlemsländer inom EU.

Om du vill veta mer om våra medicinska översättningstjänster eller begära en kostnadsfri offert eller ett förslag, ring oss på +46 8 767 60 24  eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected] 

Några av våra kunder