Översättning av medicinska texter | Medicinska översättningar | ISO certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Medicinsk översättning - Medicinska textöversättningstjänster

Baltic Media Translations AB är en ISO 9001:2015 certifiered översättningsbyrå för medicinsk översättning som har specialiserat sig på att tillhandahålla språktjänster till den globala marknaden. Våra översättare har omfattande kunskaper inom medicin, bioteknik, sjukvård, medicinsk utrustning, läkemedel och Agvet marknadssegment.
 
 
 

Exakt medicinsk översättning  | Medicinsk översättningsbyrå Baltic Media

Under de senaste 22 åren har vi samlat erfarenhet och arbetat för företag som Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis och Grindex för att nämna några.

För att garantera komplex medicinsk terminologi samarbetar Baltic Media Translations AB endast med översättare som har målspråket som modersmål.

Alla våra översättare arbetar för ett ISO 9001:2015 certifierat företag och för att minimera eventuella risker är översättningarna dessutom försäkrade.

 
Översättning av medicinska texter | Medicinska översättningar | ISO certifierad översättningsbyrå Baltic Media
 
Medicinska översättningsuppdrag ges endast till våra mest kvalificerade översättare, tolkar samt fältexperter. De har alla erfarenhet inom det medicinska området och/eller har arbetat inom sjukvården då brister eller felaktigheter inom den medicinska terminologin kan få avgörande konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara allt från hälsorisker till inkräktande på strikta internationella lagar.
 
Vi kan erbjuda Sveriges bästa priser på medicinsk översättning. Här kan du läsa mer om våra priser
 
Översättning av medicinska texter | Medicinska översättningar | ISO certifierad översättningsbyrå Baltic Media
 

Baltic Media är en Nordisk-baltisk översättningsbyrå som du kan lita på!

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner.  Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet.  Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

 

 

Medicinsk översättning | Översättningsbyrå Baltic Media

 • Fallrapporter (CRF)
 • Kliniska protokoll
 • Kliniska rapporter och studier   
 • Kliniska prövningar
 • Klinisk, toxikologisk, farmakologisk och biologisk information
 • Kontrakt
 • Utrustning, etiketter, medicinska frågeformulär och ordlistor för medicinsk terminologi
 • Sjukhus- och försäkringsrapporter 
 • Bruksanvisningar (IFU)
 • Processbeskrivningar vid tillverkning
 • Medicinska broschyrer
 • Medicinsk utrustning: Bruksanvisningar och programvara
 • Medicinska journaler
 • Medicinska recept
 • Medicinska ordlistor
 • Medicinska texter, patientjournaler; psykologisk dokumentation
 • Medicinska webbapplikationer
 • NDA och IND
 • Patientrapporterade resultat (PRO)
 • Farmaceutiska riktlinjer
 • Farmakologiska studier
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Toxikologiska rapporter
 • Bruksanvisningar för medicinsk personal och patienter

 

Flerspråkiga översättningar av medicinska dokument i mer än 120 språkkombinationer  | Översättningsbyrå Baltic Media

Baltic Media Translations AB erbjuder också certifierade medicinska översättningar samt tjänster inom tolkning och transkription.
 

Medicinska översättningsområden | Översättningsbyrå Baltic Media

 • Anestesiologi
 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Akutmedicin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Genetik
 • Geriatrik
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Infektionssjukdomar
 • Mikrobiologi
 • Nefrologi
 • Neurologi
 • Neurofysiologi
 • Nukleärmedicin
 • Obstetrik & Gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Beroende
 • Terapi och akupunktur 

 

Kundservice | Översättningsbyrå Baltic Media

Vi lovar att svara på din prisförfrågan inom 15 minuter (gäller mån-fre 8.00 - 17.00, ej röda dagar). Vi behandlar all given information med strikt sekretess.

Vi vet hur viktig tiden är för våra kunder. Av denna anledning svarar Baltic Media på beställningar och förfrågningar från sina kunder inom 15 minuter. Vi sparar tid åt kunden och erbjuder bara den viktigaste informationen.
 

ISO 9001:2015 Översättningsstandard | Översättningsbyrå Baltic Media

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 – redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens  beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området. Enligt EU:s tjänstedirektiv accepteras översättningar som utförs av en certifierad översättare  i alla medlemsländer inom EU.
 

Sekretess och säkerhet för Dina Dokument | Översättningsbyrå Baltic Media

Vi samarbetar med leverantörer som har skrivit under sekretessavtal, vilket innebär att all din information är säker hos oss.
 

Ansvarsförsäkring | Översättningsbyrå Baltic Media

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för  ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.
 

Om du vill veta mer om våra medicinska översättningstjänster eller begära en kostnadsfri offert eller ett förslag, ring oss på +46 8 767 60 24  eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected] 

 

 

http://www.beroendeterapi.net/

 

http://www.weinbergtherapy.com/ 

Några av våra kunder