Översättningsbyrån Baltic Media: grundläggande värderingar i översättningen och språkundervisningen 

 

  • Respekt för kundernas intressen genom att förse dem med professionell, högkvalitativ och snabb service. Tillgänglighet till kunderna och förståelse för deras behov. Kunden behöver veta att han/hon kan lita på Baltic Media Translations AB.
  • Utveckla ett långsiktigt samarbete med våra kunder; “utbilda” våra kunder i de specifika egenskaper för våra tjänster som de köper och processen för kvalitetssäkring.
  • Främjande av en utveckling, demokratisk och marknadsorienterad arbetsmiljö och anställningskultur inom företaget.
  • Respekt för våra medarbetare och leverantörer genom att behandla dem med respektfull värdighet, garantera förbättring i yrkes-och expansionsmöjligheter, såväl som att garantera en positiv social miljö och respekt för individualiteten i anställda och leverantörer.


Baltic Media Translations AB strävar mot att försäkra sig om att inte enbart mot våra kunder, men också mot våra anställda och leverantörer skall glädja sig åt att arbeta för och samarbeta med vårt företag.

Tjänster som tillhandahålles av Baltic Media Translations AB är organiserade på ett sådant sätt för att möta våra kunders behov. En av de mest grundläggande principerna är snabb service. Våra projektledare på Baltic Media Translations AB kan nås utanför våra ordinarie öppettider.

Kvalitet och snabb service – dessa är de två huvudprinciperna som gör att våra kunders tillit till Baltic Media Translations AB är solid.

 

 

© Baltic Media Translations AB

Några av våra kunder