Flerspråkiga juridiska översättningar | Baltic Media Translations ABJuridisk översättning | Översättningsbyrå Baltic Media

. Eftersom vi har ett nära samarbete med fler än 1 500 erfarna och högkvalificerade översättare från världens alla hörn, är vi säkra på att vi kan erbjuda de bästa översättningarna för juridiska dokument i de mest populära språkkombinationerna.

Juridisk översättning: expertområden

Baltic Media Translations AB erbjuder juridiska översättningar inom många områden,  t.ex.:
 • Kommunikation, media och teknologi
 • Utbildning
 • Energi och naturresurser
 • Finans
 • Hotell och fritid
 • Försäkring
 • Biovetenskap
 • Offentliga sektorn
 • Fastighetsmarknad
 
Våra högkvalificerade översättare är specialiserade inom följande områden:
 • Antitrust & EU
 • Bank & finans
 • Kapitalmarknad
 • Företag
 • Tvistlösning
 • Anställning & förmåner
 • Miljö & klimatförändringar
 • Europeisk konkurrens och regelverk
 • Finans
 • Försäkringar
 • Immaterialrätt
 • Rättstvister
 • Privata investeringar
 • Projekt
 • Fastighet
 • Skatt

Översättning av juridiska dokument i ett  steg | Översättningsbyrå Baltic Media

Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB erbjuder översättningstjänster i ett  steg, vilket innebär att alla översättningsled för juridiska dokument utförs på en och samma plats med kort varsel.
 
Tjänsterna i ett steg  består av:
 1. Översättning
 2. Redigering/korrekturläsning
 3. Sista granskning/auktorisering

Auktoriserad översättning | Översättningsbyrå Baltic Media

Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB erbjuder också juridiska översättningar gjorda av edsvurna översättare attesterade av notarius publicus. 
 
Det finns 4 typer av attester:
Om översättningen inte kräver attest av en notarius publicus, eller av någon anledning inte kan attesteras av en notarius publicus, kan vi erbjuda attest av en edsvuren  översättare (auktoriserad translator).
I vissa fall är det nödvändigt att få dokumentet legaliserat, och alltså få det autentiserat, innan översättningen och innan det attesteras av notarius publicus.


De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare/translator (edsvuren översättare)/ auktoriseras av en notarius publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

Kundservice | Översättningsbyrå Baltic Media

Vi vet hur viktig tiden är för våra kunder. Av denna anledning svarar Baltic Media på beställningar och förfrågningar från sina kunder inom 15 minuter. Vi sparar tid åt kunden och erbjuder bara den viktigaste informationen.
 

ISO 9001:2015 Översättningsstandard | Översättningsbyrå Baltic Media

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens  beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.
 

Sekretess och säkerhet för Dina Dokument | Översättningsbyrå Baltic Media

Vi samarbetar med leverantörer som har skrivit under sekretessavtal, vilket innebär att all din information är säker hos oss.
 

Ansvarsförsäkring | Översättningsbyrå Baltic Media

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för  ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.
Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare som kan utföra en  auktoriserad översättning  till och från svenska, engelska, tyska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska persiska och andra språk.
 

Ring oss idag på +46 (0) 8 767 6024 eller e-posta oss på [email protected] för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med ditt juridiska översättningsbehov.

Några av våra kunder