Teknisk, juridisk, medicinsk översättning av facköversättare

Tjänster : Skriftlig översättning Det finns mer än 1500 språkspecialister från hela världen som är listade hos översättningsbyrå i Stockholm  Baltic Media Translations AB databas. Översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB har stränga krav på kvalitetskontroll när det gäller val av nya leverantörer. Vi anlitar endastprofessionella språkspecialister med en universitetsexamen i lingvistik och/eller en gedigen erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

 

Tekniska översättningar av facköversättare

Baltic Media Translations AB tillhandahåller kvalitativa översättningar till de flesta förekommande språkkombinationerna. Dessutom inbegriper företagets kvalitetspolicy, att när det är möjligt, att översättningen till det språk som kunden önskar utförs av infödda lingvister som bor i landet och regionen där språket används aktivt.

En stor del av våra leverantörer är certifierade översättare. Denna behörighet är oumbärlig för översättningar certifierad av notarius publicus, såväl som tolkning i rättegångar.

De mest populära språk hos oss:

 

Vänligen kontakta oss om ni är intresserade i andra världens språk.


Sekretess vid översättningar

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB ingår avtal med alla sina kunder, med särskild åtagande för kvaliteten på utfört arbete, villkoren för leverans, sekretess och konfidentialitet.


Leveransvillkor

De tjänster vi erbjuder är organiserade för att bemöta och leva upp till våra kunders krav och önskemål. Ett av de mest väsentliga kraven är omgående service. Det finns också möjligheter att kontakta oss utanför ordinarie arbetstid. Kvalitet och snabbhet – är två huvudfaktorer som varit stöttepelarna i att skapa ett gediget förtroende hos våra kunder.


Områden för specialisering


Översättningsverktyg

Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB följer väldigt noggrant de senaste trenderna i utvecklingen av teknologin inom översättningsbranschen. Frånsett mycket av sådan vanlig text bearbetningen av mjukvaror som Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker och andra, arbetar vi också med Trados och SDLX och utvecklar terminologidatabaser för våra kunder.

Översättare och internt anställda har framgångsrikt förvärvat översättningsverktyget TRADOS och vi fortsätter att aktivt utbilda nya leverantörer, att arbeta med denna programvara, som därmed upprätthåller terminologin med hjälp av översättningsminne.

 

© Baltic Media Translations AB
 

 

Några av våra kunder