Översätt med professionell översättare | Den bästa översättaren är en människa

Vad är mänsklig - professionell översättning? | Varför du bör välja professionella översättare? | Professionell översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media 

Folk i hela världen föredrar att kommunicera på deras eget språk. Enligt en undersökning av marknadsforskare vid Common Sense Advisory är det tre gånger mer sannolikt att folk köper en produkt eller tjänst med information i deras eget språk.

Översätta med professionella översättare

Du vill ta dina produkter eller tjänster till nya marknader och du förstår att du behöver kommunicera med dina kunder med ett innehåll på deras språk. Översättning är början på din väg till nya marknader och ny kundlojalitet. Vi kan hjälpa dig med det.

Så här arbetar vi: först översätter vår mänskliga översättare ditt innehåll, sen redigerar en annan lingvist och sen korrekturläser vi. Vi gör även desktop publishing (DTP), så du får översatta filer som ser likadana ut som dina original. Lär dig mer om vårt arbetssätt här.

Den bästa översättaren är människan | Varför du bör välja professionella översättare? | Professionell översättning Baltic Media  Professionella översättningar | Språkföretag Baltic Media

 

Vad är mänsklig - professionell översättning?  

Den bästa översättaren är människan | Varför du bör välja professionella översättare? | Professionell översättning Baltic Media

Alla våra översättningar görs och redigeras av människor. Uttrycket mänsklig översättning används till skillnad från maskinöversättning. Mänsklig översättning utförs an en mänsklig översättare, medan maskinöversättning utförs av en översättningsmaskin och redigeras sedan av en kontrollläsare.

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning.

Fördelar att översätta med en professionell översättare  

Mänsklig översättning (HT) är den äldsta översättningsformen och beror helt på mänsklig intelligens för att ändra ett sätt att säga något till ett annat. Det är fortfarande det mest använda översättningsformen. Mänsklig översättning är din bästa investering när noggrannhet är det minsta viktigt.

Medan lösningar med automatisk översättning är otroligt snabba för att översätta stora volymer av innehåll är deras resultat långt ifrån redo för publicering. Människor kan uppfatta sammanhang och förstå den ursprungliga textens syfte, istället för att endast maskinöversätta ord för ord. 

Maskinöversättningar motsvarar vanligtvis mänskliga översättningar på 50-60%.

Med grammatiska fel och onaturlig meningsuppbyggnad ser maskinöversättning ut som skräppost för Google. Korrekt flerspråkig SEO kräver professionell mänsklig översättning.

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet.

Du kan spara upp till 70%.  | Översättningsminnen, databas för terminologi och skrivregler 

När du behöver högkvalitativ mänsklig översättning för större projekt kan vi erbjuda en plattform baserad på crowdsourcing, där flera mänskliga översättare arbetar samtidigt. Tillvägagångssättet med crowdsourcing ger dig mer valuta för pengarna.

Våra mänskliga översättare använder sig av datorstödda översättningsverktyg (CAT-verktyg) som tillåter dem att skapa översättningsminnen för framtida användning, programvara för textredigering, skrivregler och ordböcker som hjälper oss att upprätthålla konsekvent terminologi.

Vi sparar minnet från din översättning för att undvika dubbelt arbete i framtiden. Översättningsminnen (TM) tillåter dig att spara pengar på dina dokument och projekt. Du kan spara upp till 70%. Vänligen notera att ett översättningsminne inte är samma sak som maskinöversättning.

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig för att berätta mer om korrekt mänsklig översättning och hur du kan spara pengar!

Alla Baltic Medias koncernbolag tillhandahåller  professionell översättning och text lokaliseringstjänster från och till de språken inom den indoeuropeiska språk familjen, med språk inom familjen såsom

germanska (engelskatyskafrisiska, luxemburgskanederländskaskotska, danska, färöiska,isländska,norska och svenska),

slaviska (ryskatjeckiskaslovakiskapolska, ukrainska, vitryska, etc. ),

baltiska (lettiskalitauiska),

finsk-ugriska (finska, estniskaungerska) och fler än 100 andra språk, där Baltic Media Translations AB huserar kvalificerade lingvister.

Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB erbjuder översättningar från och till alla officiella språk i den Europeiska unionen.

Varför bör du välja Baltic Media - Nordisk-baltisk översättningsbyrå? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten 

Våra tjänster

Kostnadsfri offert inom 15 minuter  

Begäran om information   

E-mail

Vi specialiserar i översättning och lokalisering av följande produktgrupper:

För att få en offert för översättning och andra tjänster, vänligen kontakta oss och begär en kostnadsfri offert.

Baltic Media är ett ledande företag i norra Europa inom översättning och lokalisering från och till samtliga nordiska och baltiska språk.

 

Några av våra kunder