Översättning för både företag och privatpersoner

Baltic Media är en översättningsbyrå för både företag och privatpersoner. Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för högkvalitativa språktjänster i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner. 

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB erbjuder översättning från och till alla officiella språk i den Europeiska unionen och andra världens språk.  

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015.

E-post
 
 
Översättningsbyrå Baltic Media specialiserar i översättning av följande produktgrupper:
 
Områden för specialisering av översättningsbyrå Baltic Media
Tolkförmedling - kosekutivtolkning och simultantolkning | Översättningsbyrå Baltic Media
Baltic Media Translations AB tillhandahåller tjänster både - konsekutivtolkning ochsimultantolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum.
Baltic Media Translations AB anlitar utbildade och erfarna tolkar, specialiserade i ett brett spektrum av ämnen.

Auktoriserad översättning  | Översättningsbyrå Baltic Media

Vissa dokument såsom betyg, försäkringskassebesked m m behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och översättaren intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian.

Baltic Media Translations AB har ett nära samarbete med Notarius Publicus i Sverige och andra EU-länder där vi har våra kontor. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.

Apostille  | Översättningsbyrå Baltic Media
Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille.
 
Auktoriserad översättning av officiella handlingar  | Översättningsbyrå Baltic Media
Vid översättning av officiella handlingar anlitar vi även auktoriserade translatorer, som är legitimerade av Kammarkollegiet. Translatorn har eget ansvar för översättningens kvalitet, som garanteras genom en individuell stämpel från Kammarkollegiet på varje handling som översätts.
 
Legalisera en översättning  | Översättningsbyrå Baltic Media
För att legalisera en översättning krävs att översättaren är en av Kammarkollegiet auktoriserad translator (OBS inte tolk).  http://www.sweden.gov.se/sb/d/2557#item16150

UD kan inte hjälpa till med översättning. Däremot kan legaliseringen göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.
 

Snabb hantering av översättningsordrar  | Översättningsbyrå Baltic Media

Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.

Översättningskvalitet och sekretess | Översättningsbyrå Baltic Media

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

Kontakta Baltic Media idag

För att få veta mer om vår översättningstjänst eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 (0)8 767 6024 (Sverige), +371 67 224 327 (Internationell) eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected] eller [email protected] 

Obs! De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare (translator) / auktoriseras av en notarius publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

E-post
 
© Baltic Media Translations AB
 

 

Några av våra kunder