Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för högkvalitativa språktjänster i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB erbjuder översättningar från och till alla officiella språk i den Europeiska unionen och andra världens språk.  

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015.

Vi specialiserar i översättning av följande produktgrupper:
 
Områden för specialisering

 

Tolkförmedling - kosekutivtolkning och simultantolkning
Baltic Media Translations AB tillhandahåller tjänster både - konsekutivtolkning och simultantolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum.
Baltic Media Translations AB anlitar utbildade och erfarna tolkar, specialiserade i ett brett spektrum av ämnen.

Bestyrkande/vidimering av översättning hos Notarius publicus

Vissa dokument såsom betyg, försäkringskassebesked m m behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och översättaren intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian.

Baltic Media Translations AB har ett nära samarbete med Notarius Publicus i Sverige och andra EU-länder där vi har våra kontor. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.
Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille.
 
Översättning av officiella handlingar
Vid översättning av officiella handlingar anlitar vi även auktoriserade translatorer, som är legitimerade av Kammarkollegiet. Translatorn har eget ansvar för översättningens kvalitet, som garanteras genom en individuell stämpel från Kammarkollegiet på varje handling som översätts.
 
Legalisera en översättning
För att legalisera en översättning krävs att översättaren är en av Kammarkollegiet auktoriserad translator (OBS inte tolk).  http://www.sweden.gov.se/sb/d/2557#item16150

UD kan inte hjälpa till med översättning. Däremot kan legaliseringen göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.

Snabb hantering av översättningsordrar

Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.

Översättningskvalitet och sekretess

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

Kontakta Baltic Media idag

För att få veta mer om vår översättningstjänst eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 (0)8 767 6024 (Sverige), +371 67 224 327 (Internationell) eller kontakta våra projektledare via e-post på nordics@balticmedia.com eller info@balticmedia.com 

 

Obs! De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

För att få en offert, vänligen kontakta oss!

 

© Baltic Media Translations AB