Översättningsbyrå av högsta kvalitet | Baltic Media 

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB arbetar i enlighet med kraven i den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015.

Det är en särskild garanti för kvalitet, vilket försäkrar om en effektiv procedur för kvalitetssäkring, arbetsmiljö, fördelning av ansvar och revisioners kvalitet finns på alla nivåer i företaget. Kvalitetsstyrningssystemet ser till att huvudfokuset inom företaget är kundens behov av tillfresdställelse, respekt för kundens krav och att kvalitetsstyrningssystemet kontinuerligt följs upp och förbättras. Baltic Media Translations AB bär ansvaret för säkerhet, förvar och sekretess för kundens material.

 

Översättningsbyrå av högsta kvalitet | Baltic Media Översättningsbyrå av högsta kvalitet | Baltic Media

 

Varför bör du välja den ISO-certifierade översättningsföretaget Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten 

Våra tjänster 

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

Översättningsbyrå av högsta kvalitet | Baltic Media

Nordic -BalticTranslation and language service company Baltic Media Ltd works in accordance with the requirements of the international standard for quality management systems ISO 9001:2015.

Varje översättningsprojekt från allra första början till att den lämnats över till kunden övervakas av en särskild projektledare, som är ansvarig för urval av de mest lämpliga specialisterna kompatibla med den kvalitet som anges av bolaget, fastställa lämpliga deadlines, och också för ledningen ansvarig för högsta kvalitetssäkringen.

Priset för översättningstjänsten omfattar själva översättningen utförd av en erfaren och kvalificerad översättare såväl som kvaliteten i enlighet med kraven i den internationella standarden ISO 9001:2015 – redigering, korrekturläsning såväl som leverans till kunden inom den bestämda deadline och i lämpligt format, därmed har Kundens beställda projekt hanterats av flera anställda - en projektledare, översättare, redaktör, och vid behov en terminolog och / eller en specialist inom området.

Processen för översättning, lokalisering och transkreation | Översättningsbyrå Baltic Media Steg för steg 

Den centrala samordnaren i företaget är projektledaren som är ansvarig för att informera kunden om de bästa metoderna för att uppnå högsta kvalitetsresultat och kontakt för understöd åt kunden genom hela projektet. Översättare är ofta ombedda att använda en specifik terminologi som kunden har godkänt, och på kundens begäran erbjuder “Baltic Media” också professionellt stöd för omsorgsfullt utarbetande. Alla projekt granskas noggrant i enlighet med uppfyllandet av kvalitetskraven.

 

Enligt översättningsbyrå Baltic Media Translations AB företagsfilosofi, är kvalitetstänkande den viktigaste måttstocken i vår konkurrensmiljö; därför är företaget fast besluten att leva upp till kraven i kvalitetsledningssystemet.

 

Tjänster som tillhandahålles av översättningsbyrå Baltic Media Translations AB är organiserad på ett sådant sätt för att möta våra kunders behov. En av de mest grundläggande principerna är snabb service. Baltic Media Translations AB projektledare kan nås även efter våra ordinarie öppettider.

 

Kvalitet och snabb service – dessa är de två huvudprinciperna som gör att våra kunders tillit till översättningsbyrå Baltic Media Translations AB är solid.

© Baltic Media Translations AB

Några av våra kunder