Översättning från svenska till persiska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

 

Det persiska språket

Språkfamilj: Indoeuropeiska språk, iranska språk, persiska
Persiska, eller Farsi som det kallas av de som talar språket, är ett språk som talas i Iran, Tadzjikistan, Afghanistan, delar av Georgien, Indien och Pakistan. Språket har utvecklats mycket under de senaste seklen. Många ord har lånats från geografiskt intilliggande språk; först och främst från armeniska och grekiska, men även från arabiska och i viss mån turkiska. Under senare år har många västerländska ord lånats, huvudsakligen från engelska och franska.
Officiellt språk i: Iran, Qatar.

Professionella persiska översättare

Översättning från svenska till persiska | Auktoriserad persisk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media

Det finns över 10 persiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en auktoriserad persisk översättare som har persiska som modersmål.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa persiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad persisk översättare 

 
En stor andel av våra persiska leverantörer är auktoriserade - certifierade persiska översättare. Certifiering krävs för persiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. 
 
Översättning från svenska till persiska | Auktoriserad persisk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media

 

Persiska översättningstjänster

  1. Alla persiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Persiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda persiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Översättningsområden

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 

Sekretess

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 

Leveransvillkor

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 

Våra vanligaste persiska översättningar:

engelska till persiska
franska till persiska
tyska till persiska
spanska till persiska
svenska till persiska
polska till persiska
tjeckiska till persiska
slovakiska till persiska
slovenska till persiska
ungerska till persiska
rumänska till persiska
bulgariska till persiska
lettiska till persiska
litauiska till persiska
ryska till persiska
danska till persiska
estniska till persiska
finska till persiska
norska till persiska
ukrainska till persiska
italienska till persiska
persiska till lettiska
persiska till engelska
persiska till ryska
persiska till franska
persiska till tyska
persiska till litauiska
persiska till ungerska
persiska till svenska
persiska till bulgariska
persiska till estniska
persiska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 

Persiska språktjänster

Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av persiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på persiska.  

Några av våra kunder