References in English

cid:image001.jpg@01CFC8E3.BB4534C0

Envirologic

Fyrisvallsgatan 24

752 28 Uppsala 

Tack för ett snabbt och väl utfört arbete. Vi är mycket nöjda! Har även mottagit er faktura och jag ska se till att den betalas omgående. Väl mött! 

Med vänliga hälsningar, Elin Ringborg

Baltic Media har tack vare flexibilitet, professionalism och sitt etablerade nätverk av översättare valts till översättningsleverantör av uppdragsgivaren Lindex.
Göran Bille
Lindex AB, VD
 



Bra pris, snabb betjäning, kvalitativa översättningar.
Evija Jakubauska
Klinkmann Lat SIA Byråchef
 



Baltic Media är ett fullständigt kundorienterat företag, vilket är en mycket viktig komponent inom kundbetjäningen, men trots detta fortfarande ett sällsynt fenomen inom det lettiska affärsområdet.
Liene Zariņa
A/S UPB, byggföretaget Nams byråföreståndare
 



Vi uppskattar Baltic Medias höga kvalitet. Översättningar från Baltic Media behöver man inte rätta till, vilket är ett sällsynt fenomen i översättningsbranschen.
Dina Prīmane
ACO Plastmo Latvia, byråföreståndare
 



Möjlighet att jobba med ömsesidigt förtroende som grund (gentlemanna överenskommelse). För att säkerställa översättningar av hög kvalitet vid sådana tillfällen då vi själva har andra uppgifter att utföra.
Aija Dekunova
Statens skatteverk
Departementet för Internationella relationer Protokollavdelningens ansvarige specialist
 



Vi anlitar Baltic Media eftersom vi behöver översättningstjänster i rätt så stor skala och skyndsamt. Effektivt utfört arbete, kontorspersonalens professionalitet och tillmötesgående inställning, samt ett lämpligt utvalt översättarteam skänker tillfredsställelse över samarbetet hittills.
I. Bērs
SIA „Consensus PR” vicepresident,
Gunta Misāne
chefen för Socialpolitiska projektavdelningen
 



Har fått namn om sig att utföra allting effektivt och inom överenskommen tid.
Elīna Egle
Chef för samhälleliga relationer, A/s "Aldaris’’
 



Vårt företag är fullständigt tillfredsställt med erhållna översättningstjänster och kommer också i fortsättningen att samarbeta med SIA Baltic Media Ltd.
Kaspars Pacēvičs
Philip Morris Latvia, byrå/personalavdelningens föreståndare

Några av våra kunder