Simultantolkning tjänsterSimultantolkning kräver tolkar som är högt kvalificerade, då processen för tolkning löper parallellt med talarens samtal. För att garantera hög kvalitetsresultat, används två tolkar för en språkkombination, vilka turas om var 15-20 minuter. Dessutom är det viktigt att tolkarna kan bekanta sig med ämnet i fokus genom att få tillgång till allt understödjande material i fråga om ämnet, förberedda tal, PPT presentationer, etc. i förväg.

 

Baltic Media Translations AB tillhandahåller också mobil utrustning för simultantolkning, med mikrofoner, hörlurar, tolkbås etc. som ingår.

 

För att få en offert för denna tjänst, kontakta oss genom att använda gratis begäran om en offert.

 

© Baltic Media Translations AB
 

Några av våra kunder