Slaviska språk: Ryska, polska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska    

De slaviska språken  tillhör de indoeuropeiska språken och är modersmål för det slaviska folket som kommer från Östeuropa.

De baltoslaviska språken är oftast uppdelade i baltiska och slaviska grupper. På 1960-talet drog dock de ryska vetenskapsmännen Vladimir Toporov och Vyacheslav Ivanov följande slutsatser:

a) Det samslaviska språket är utformat från den perifera typen av baltiska dialekter;

b) Den slaviska språkvetenskapliga typen formades senare från de baltiska språkens strukturella modell,

c) den slaviska strukturella modellen är ett resultat av de baltiska språkens strukturella modelltransformation.

Onomastiskt bevis visar att baltiska språk en gång i tiden talades i ett mycket större område än idag, ända till Moskva, och ersattes senare av slaviskan.

De slaviska språken är uppdelade i tre undergrupper: Östväst, och syd, som tillsammans utgör mer än tjugo språk. Av dessa har tio minst en miljon talare och officiell status som nationellt språk i länderna: ryska, vitryska, och ukrainska (östgruppen), polska, tjeckiska och slovakiska (västgruppen) och slovenska, serbokroatiska, makedonska och bulgariska (sydgruppen).

Några av våra kunder