Översätt från svenska till spanska | Spansk översättning | Spansk översättare |Översättningsbyrå Baltic Media

Översättning från svenska till spanska
 
Det spanska språket
Språkfamilj: Indoeuropeiska språk, romanska språk, spanska

Spanska talas i Spanien och i f.d. kolonier inklusive Centralamerika, Sydamerika (med undantag av Brasilien), Ekvatorialguinea och Västra Sahara, delar av USA och vissa länder i Asien. Spanska kallas även för kastilianska. Spanska talas av näst flest människor i världen, efter mandarinkinesiska.
Officiellt språk i: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, Uruguay, Venezuela, EU
 
Professionella spanska översättare | Översättningsbyrå Baltic Media
Det finns över 50 spanska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en spansk översättare som har spanska som modersmål och/eller bor i Spanien eller ett annat spansktalande land.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa spanska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra spanska leverantörer är auktoriserade - certifierade spanska översättare. Certifiering krävs för spanska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Våra vanligaste spanska översättningar | Översättningsbyrå Baltic Media:
Översättning från svenska, finska, engelska, ryska, kinesiska, isländska, tyska, italienska, danska, morska, estniska, lettiska, litauiska till spanska och översättning från spanska till  svenska, finska, engelska, ryska, kinesiska, isländska, tyska, italienska, danska, morska, estniska, lettiska, litauiska och andra språk.
 
Spanska översättningar | Översättningsbyrå Baltic Media
  1. Alla spanska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Spanska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda spanska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden | Översättningsbyrå Baltic Media
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor | Översättningsbyrå Baltic Media
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Spanska språktjänster | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av spanska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på spanska.  

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

Några av våra kunder