Översätt från engelska till svenska | Svensk översättning | Svensk översättare |Översättningsbyrå Baltic Media

 

Det svenska språket

Språkfamilj: Indoeuropeiska språk, germanska språk
Svenska talas i Sverige samt av en betydande minoritet i Finland. Svenska har officiell status tillsammans med finska i Finland. Svenska tillhör de så kallade fastlandsskandinaviska språkgruppen (som inkluderar norska och danska), till skillnad från isländska och färöiska.
Officiellt språk i: Sverige, Finland, EU

Professionella svenska översättare

Det finns över 20 svenska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en svensk översättare som har svenska som modersmål och/eller bor i Sverige.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa svenska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad svensk översättare

En stor andel av våra svenska leverantörer är auktoriserade svenska översättare. Certifiering krävs för svenska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 

Svensk översättning

  1. Alla svenska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Svenska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda svenska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. t av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste svenska översättningar:
Översättning från engelska till svenska, från franska till svenska från tyska till svenska, från spanska till svenska, från  finska till svenska från polska till svenska, från tjeckiska till svenska, från slovakiska till svenska, från slovenska till svenska, från ungerska till svenska, från rumänska till svenska, från bulgariska till svenska, från lettiska till svenska, från litauiska till svenska, från ryska till svenska, från estniska till svenska, från norska till svenska, från danska till svenska, från isländska till svenska, från ukrainska till svenska, från italienska till svenska, från svenska till lettiska, svenska till engelska, ryska, franska, tyska, litauiska, ungerska, finska, bulgariska, estniska, ukrainska osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Svenska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av svenska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på svenska.  

Några av våra kunder