Teknisk översättning | ISO certifierad översättningsbyrå för teknisk dokumentation | Baltic Media

Teknisk översättning – översättning av tekniska texter

Tekniska översättningar | Översättning av tekniska texter | Till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska, etc. 

Vid översättning av tekniska texter är noggrann och exakt terminologi avgörande. Bara en liten felaktighet kan leda till missbruk av utrustningen och även till dess sammanbrott. Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB har all den kompetens och de resurser som teknisk översättning kräver.   
 
Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. 
Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.
Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor. 
 
Vi kan erbjuda Sveriges bästa priser på tekniska översättningar. Här kan du läsa mer om våra priser.
 
Tekniska översättningar | Översättning av tekniska texter Översättningsbyrå Baltic MediaTekniska översättningar | Översättning av tekniska texter Översättningsbyrå Baltic Media
 

Efterredigering av maskinöversättning

Efterredigering av maskinöversättning är det bästa valet om det är nödvändigt att översätta enkla och repetitiva texter så som instruktioner, särskilt om de endast är avsedda för internt bruk. Men mänsklig översättning kan inte ersättas om översättnings kvalitet är lika viktig som hastighet och pris. I dessa fall erbjuder vi översättningar som utförs med hjälp av datorstödda översättningsverktyg (CAT), vilka hjälper översättare att leverera stora volymer material snabbare, samtidigt som enhetlighet säkerställs.

Kontakta våra projektledare för att ta reda på om du bör använda maskinöversättning eller datorstödda översättningsverktyg (CAT) för att få högsta kvalitet till lägsta möjliga pris.

 

Kvalitetskontroll för teknisk översättning | Översättningsbyrå Baltic Media

Baltic Media Ltd. arbetar i enlighet med ISO 9001:2015 strikta kvalitets- och riskhanteringskrav. Vårt kvalitetssystem börjar med ett noggrant urval av leverantörer med flera års erfarenhet av teknisk översättning. Vi väljer endast branschexperter som kan uppfylla våra kunders behov genom högkvalitativ teknisk översättning i mer än 120 språkkombinationer.
Alla översättare, tolkar, korrekturläsare och redigerare har undertecknat NDA-avtal så att era dokument kommer att vara säkra hos oss.
 
 

Ordlistor och översättningsminnen för teknisk översättning

Betydelsen av konsekvent specialiserad terminologi, liksom den högst formelartade och repetitiva karaktären hos tekniska dokument, gör datorstödd översättning med hjälp av översättningsminnen och termdatabaser särskilt lämplig för teknisk översättning.
Medvetna om vikten av detta och för terminologikonsekvensens skull använder vi oss av översättningsminnen. Bara genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi utarbeta termordlistor som uppfyller deras behov.

Typer av tekniska texter vi översätter: 

 • Materiallistor 
 • CAD-ritningar
 • Kataloger
 • E-läromaterial
 • Tekniska specifikationer
 • Företagssystem 
 • Grafik och CAD
 • Hårdvarukomponenter och gränssnitt
 • Installationsmanualer 
 • Etiketter 
 • Bruksanvisningar 
 • Patenthandlingar
 • Presentationer
 • Produktspecifikationer och manualer 
 • Säkerhetsmanualer 
 • Programvaror 
 • Tekniska förslag
 • Tekniska specifikationer 
 • Undervisningsmaterial 
 • Felsökningsguider 
 • Användarmanualer 
 • Webbsidor

 

Kunder åt vilka vi utför tekniska dokumentöversättningar

Vi har arbetat med flerspråkiga översättningsprojekt för kunder som Samsung, Whirlpool Schneider Electric, ABB, GAMA, HP, SonyEricsson, Canon, Tieto, Yamaha, Husqvarna, Dunlop, Goodyear, TVA Group och många andra. 
Du kan läsa mer om våra kunder här.
 

Några av språken vi stödjer | Översättningsbyrå Baltic Media

Ansök om gratis teknisk provöversättning | Översättningsbyrå Baltic Media

Det är inte lätt att hitta den rätta leverantören av teknisk dokumentöversättning med erfarenhet inom ett visst område. Vänligen fråga våra projektledare om en gratis provöversättning. Vi ska göra vårt bästa för att upfylla dina förväntningar. 

 

Kontakta teknisk översättningsbyrå Baltic Media Translations AB idag

 

För att få veta mer om våra tekniska översättningar eller för att fråga om en gratis offert eller ett erbjudande, vänligen ring vårt internationella tjänstekontor på +46 8 767 60 24 eller kontakta våra projektledare via e-post på  [email protected]

Några av våra kunder