Korrekturläsning, redigering och språkgranskningFör att ditt företag eller din institution skall göra ett gott intryck på kunden bör översättningen noggrant granskas. Vi hjälper dig med redigering, språkgranskning och korrekturläsning på alla språk. 

 

Vi kommer att samvetsgrant se över den text som mejslats fram till ditt modersmål eller främmande språk. Detta inbegriper:

  • Korrekt stavning och grammatik
  • Konsekvent användning av terminologi
  • Passande språkregister och stil som passar din målgrupp

 

Vi kommer inta att ändra innehållet i texten, men kommer att fungera precis som vilket annat yrkesmässigt förlag, där redaktörer titta i texten för avvikelser, korrigerar dessa oriktigheter och andra ofullständigheter som har gått omärkt förbi författaren. Varje skribent och författare vet att det är vanligtvis väldigt svårt att upptäcka sina egna misstag – därför är det nödvändigt att använda redaktörer och korrekturläsare. Vi kommer att tillhandahålla denna tjänst för alla språk. Språkgranskning, korrekturläsning och redigering.

 

 

© Baltic Media Translations AB
 

Några av våra kunder