Vårt mål för 2015 är fortsatt tillväxt på globala marknader

 

2014 var ett år med många utmaningar för Baltic Media. Priserna sjönk över hela branschen samtidigt som efterfrågan av stora volymer text med korta deadlines var större än någonsin. Ett beslut fattades att investera i ny teknik och omstrukturera våra projektledningsrutiner för att säkerställa att vi skulle vara starkare än någonsin vid slutet av 2014. Det visade sig vara ett av de bästa beslut vi någonsin har fattat.

 

Aigars Apsāns
VD för Baltic Media
 

Starkare än någonsin tack vare en dominans av export

Vi är stolta över att kunna meddela att Baltic Media nu verkligen är en internationell översättningsbyrå eftersom 89,34 % av vår omsättning erhölls från export av språktjänster till 38 olika länder. Medan merparten av vår verksamhet fortfarande kom från våra kunder i USA och Skandinavien började Baltic Media arbeta för ett fåtal stora aktörer samt företräda den tyska tillverknings-, bil- och patentindustrin.
 
”Det är ingen enkel uppgift eftersom tyska kunder har väldigt höga krav. Men vi fortsätter lära oss och ser nu en stadig ökning av nya förfrågningar från tysktalande länder som i allra högsta grad kommer att bidra till vårt företags fortsatta tillväxt”, säger Aigars Apsāns, VD för Baltic Media.
 

99,48 % kundnöjdhet

Baltic Media har alltid samarbetat med auktoriserade och formellt utbildade lingvister som är modersmålstalare av det språk de arbetar med. Våra strikta urvalskriterier för medarbetare, som bl.a. består av bedömning av testöversättningar, tillsammans med våra standardrutiner att redigera och korrekturläsa alla dokument ger oss stort självförtroende att kvaliteten på våra översättningar möter och överträffar kundernas krav. I tillägg till detta infördes under 2014 några nyheter, som obligatorisk användning av kvalitetssäkrings- och terminologihanteringsverktyg och ett särskild branschknutet betygsystem för översättare som säkerställer att översättare med bättre betyg används oftare än andra. Dessa små, men viktiga initiativ har hjälpt oss att uppnå utmärkta 99,48 % kundnöjdhet (baserat på resultatet från en årlig kundnöjdhetsundersökning som utfördes i januari 2015).
 

Mänskliga översättare är våra hörnstenar

Under 2014 kontaktades Baltic Media av ett flertal potentiella kunder som efterfrågade redigering av maskinöversatt text. När vi tog en närmare titt på kvaliteten på dessa dokument upptäckte vi att det var stor variation mellan olika språkpar.
 
Kvaliteten på en översättning från engelska till spanska var t.ex. betydligt bättre än kvaliteten på exakt samma dokument när det översattes till svenska. Alltså kan maskinöversättningar säkert hjälpa våra kunder att hålla nere sina budgetar och drastiskt skynda på översättningarnas hastighet, även om kvaliteten på det slutgiltiga resultatet kan bli lidande. Hög kvalitet, enastående kundservice och snabba leveranser av professionella, mänskliga översättare har alltid varit Baltic Medias hörnstenar och så kommer det att förbli under en överskådlig framtid – åtminstone så länge maskinöversättningstekniken befinner sig i utvecklingsfasen.
 
Vårt mål för 2015 är att fortsätta vår tillväxt på globala marknader och att förbättra kundnöjdheten ännu mer. Vår största belöning är trots allt en nöjd kund.
 
 © Baltic Media Ltd

 

Några av våra kunder