Västgermanska språk: Engelska, tyska, holländska med flera

De västgermanska språken är en gren av den indoeuropeiska språkfamiljen som är modersmål för ungefär 500 miljoner människor huvudsakligen i NordamerikaOceaniensödra Afrika och Europa.

De västgermanska språken omfattar de tre mest talade språken: Engelska med runt 360–400 miljoner infödda talare, tyska med över 100 miljoner infödda talare och holländska med 23 miljoner infödda talare.

Andra större västgermanska språk är afrikaans och en utgrening av holländska; lågtyska; yiddish och limburgiska.

Alla germanska språk tros ha sina rötter i ett hypotetiskt urgermanskt språk. Detta skedde troligtvis under den pre-romanska järnåldern i norra Europa från 500 f.Kr. Urgermanskan talades troligen efter 500 f.Kr.

De germanska språken är nära kopplade till utvecklingen av den västerländska civilisationen.

Några av våra kunder