Distanstolkning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Tolkning via telefon, Skype tjänsterMed en avsevärd ökning i efterfrågan på tolktjänster, erbjuder Baltic Media Translations AB sina kunder en ny tjänst av hög kvalitet - distanstolkning - tolkning via telefon, internet - i fler än 150 språkkombinationer. 


Hur fungerar det?
Kunden kontaktar vår projektledare och kommer överens om tid och språkkombination för tjänsten, såväl som förser oss med information angående ämnet för samtalet och annan specifik information.

Vid en bestämd tid, ska kundens representanter och tolken ringa in till vårt system och samtalet kan ta sin början. Processen är exakt densamma som vid konsekutiv tolkning - tolken översätter fragment av ett samtal på ett enhetligt sätt och ger på så vis kommunikation mellan människor som inte delar ett gemensamt språk. Denna teknik för tolkning används ofta i intervjuer, diskussioner om avtal, att skaffa information från andra länder och i andra affärstransaktioner.

 

Konsekutivtolkning | Språkservice Baltic Media Tolkning | Tolkförmedling | Baltic Media Professionella översättningar | Språkföretag Baltic MediaKonsekutivtolkning | Språkservice Baltic Media Tolkning | Tolkförmedling | Baltic Media Professionella översättningar | Språkföretag Baltic Media

Är det nödvändigt att hyra särskild konferensutrustning?
Ingen, tolkning sker via den vanliga fasta telefonin eller mobiltelefonen.

Sekretess
Baltic Media Translations AB har tecknat sekretessavtal med alla våra leverantörer om undanhållande av information från tredje part; dessutom genereras en unik access kod för varje konferens, som endast tolken och kundens företrädare känner till. Det eliminerar varje obehörig telefonavlyssning av konversationen.

Kan flera människor delta i konversationen?
Den största fördelen med detta system är att ett obegränsat antal personer kan delta i konferensen. Dock, i sådana fall är det viktigt att hålla i minnet att det bara finns en tolk och att han/hon kan översätta ett språk endast ett i taget.

Finns det några begränsningar för hur länge samtalet kan pågå?
Nej, men, om varaktigheten av samtalet väntas överskrida mer än 90 minuter, ber vi dig att informera vår projektledare i förväg för att vi ska kunna engagera ytterligare en tolk om det är nödvändigt att ta över det pågående tolkarbetet.

Är det dyrt?
Kostnaderna är direkt relaterade till den språkkombination för tolkning, såväl som textens komplexitet. Vår projektledare kommer att informera dig om de exakta kostnaderna för tjänsten. Emellertid, är kostnaderna förknippad med denna tjänst cirka två gånger lägre än att hyra en tolk på plats.

Varför bör du välja Baltic Media? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Kostnadsfri offert  

Begäran om information   

 


© Baltic Media Translations AB
 

Några av våra kunder