Auktoriserad översättning | Översättning av auktoriserad översättare - translator | Bestyrkande/vidimering av översättning hos Notarius publicus

Beställ översättning online i Göteborg | Malmö | Stockholm | Uppsala |  i hela Sverige

Vidimerade översättningar, auktoriserade översättningar av auktoriserad översättareVissa dokument såsom betyg från svenska och utländska universitet, gymnasiebetyg,  försäkringsbesked, dödsfallsintyg, dödsbo, födelseattest, vigselbevis, körkort, olika intyg  och andra dokument behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och en auktoriserad översättare intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian.

Auktoriserad översättning behövs ofta när dokumentet  kommer att lämnas till en myndighet eller används i offentlig förvaltning. Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, domar eller liknande.

Dessa dokument översätts av en  auktoriserad översättare som är specialiserad på det aktuella ämnesområdet.

 

Vad är en auktoriserad, certifierad, svuren eller officiell översättning?  | Vad är en auktoriserad översättare?

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som  utförs av en professionell auktoriserad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

En auktoriserad/bestyrkt översättning kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt den auktoriserade översättarens signatur.

När du beställer en auktoriserad översättning från oss, kan du vara säker på att det översatta dokumentet är godkänt och giltigt i det land som det ska användas i, samt vi garanterar att översättningen motsvarar originalet. Det finns ingen universell global standard för godkännande av auktoriserade översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land.

ISO certifierad översättningsbyrå Baltic Media har ett nära samarbete med Notarius Publicus i Sverige och andra EU-länder där vi har våra kontor. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.

OBS! De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare/translator / auktoriseras av en notarius publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

 

Pris | Auktoriserad översättning av auktoriserad översättare 

Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. 
I de flesta fall kostar en auktoriserad översättning med vidimering hos Notarious Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl moms.  
För att kunna ge ett fast pris måste vi få se dina dokument. Bifoga gärna dokumenten direkt när ni kontaktar oss via mejl. Vi behandlar all given information med strikt sekretess enligt EU:s datalagringsdirektiv.

Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

 

Kostnadsfri offert | Vi skickar en offert till dig inom 15 minuter

Begäran om information   

Varför bör du välja Baltic Media - Nordisk-baltisk översättningsbyrå? 

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten

Varför du bör välja professionella översättare?

E-mail

 

Översättning av officiella handlingar | Översättningsbyrå Baltic Media 

Vid översättning av officiella handlingar anlitar vi även auktoriserad översättare - auktoriserad translator.

Translatorn har eget ansvar för översättningens kvalitet, som garanteras genom en individuell stämpel från Notarius Publicus på varje handling som översätts.

För att legalisera en översättning krävs att översättaren är en auktoriserad translator / auktoriserad översättare (OBS inte tolk).

 

 Apostille | Översättningsbyrå Baltic Media 

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. 

Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version) 

Legalisering an en auktoriserad översättning göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.

Vänligen kom ihåg att översättningsbyråer inte erbjuder certifiering av era ursprungliga dokument eller översättningar med en apostille.


Legalisering av dokument måste utfärdas av kunden på egen hand.  I Sverige har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. 

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare som kan utföra en  auktoriserad översättning  till och från svenska, engelska, tyska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska, persiska, finska, norska, danska och andra språk.

 

Snabb hantering av översättningsordrar | Översättningsbyrå Baltic Media 

Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.

 

Kvalitet av auktoriserad översättning och sekretess | Översättningsbyrå Baltic Media 

Översättningsbyrån Baltic Media  arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer (även auktoriserade översättare) håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

 

Inget behov av att komma till kontoret

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

 

 

ISO 9001:2015 Översättningsstandard | Översättningsbyrå Baltic Media

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 – redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens  beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.
 

Ansvarsförsäkring | Översättningsbyrå Baltic Media

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för  ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.
 

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad översättning och våra  auktoriserade översättare 

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på

+46 8 767 6024

eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

 

Lista på våra språk med auktoriserade översättare som översätter till och från:

Auktoriserad översättare till och från kurdiska, thailändska, montenegrinska, somaliska, arameiska och andra språk

Auktoriserad översättare till och från engelska 

Auktoriserad översättare till och från franska 

Auktoriserad översättare till och från tyska 

Auktoriserad översättare till och från spanska 

Auktoriserad översättare till och från finska 

Auktoriserad översättare till och från polska 

Auktoriserad översättare till och från tjeckiska 

Auktoriserad översättare till och från slovakiska 

Auktoriserad översättare till och från slovenska 

Auktoriserad översättare till och från rumänska 

Auktoriserad översättare till och från ungerska 

Auktoriserad översättare till och från bulgariska 

Auktoriserad översättare till och från lettiska 

Auktoriserad översättare till och från litauiska 

Auktoriserad översättare till och från estniska 

Auktoriserad översättare till och från ryska 

Auktoriserad översättare till och från svenska 

Auktoriserad översättare till och från norska 

Auktoriserad översättare till och från danska 

Auktoriserad översättare till och från isländska 

Auktoriserad översättare till och från ukrainska 

Auktoriserad översättare till och från italienska

Auktoriserad översättare till och från nederländska 

Auktoriserad översättare till och från hebreiska 

Auktoriserad översättare till och från turkiska 

Auktoriserad översättare till och från kinesiska 

Auktoriserad översättare till och från japanska 

Auktoriserad översättare till och från georgiska 

Auktoriserad översättare till och från albanska 

Auktoriserad översättare till och från arabiska 

Auktoriserad översättare till och från armeniska 

Auktoriserad översättare till och från azerbajdzjanska 

Auktoriserad översättare till och från bosniska 

Auktoriserad översättare till och från kroatiska 

Auktoriserad översättare till och från Grekiska 

Auktoriserad översättare till och från kazachiska 

Auktoriserad översättare till och från uzbekiska 

Auktoriserad översättare till och från persiska 

Auktoriserad översättare till och från serbiska 

Auktoriserad översättare till och från baskiska 

Auktoriserad översättare till och från portugisiska

 

© Baltic Media Ltd
 

Några av våra kunder