Auktoriserad översättning | Översättning av auktoriserad översättare - translator | Bestyrkande/vidimering av översättning hos Notarius publicus

 

Vidimerade översättningar, auktoriserade översättningar av auktoriserad översättareVissa dokument såsom betyg från svenska och utländska universitet, gymnasiebetyg,  försäkringsbesked, dödsfallsintyg, dödsbo, födelseattest, vigselbevis, körkort, olika intyg  och andra dokument behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och en auktoriserad översättare intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian.

Auktoriserad översättning behövs ofta när dokumentet  kommer att lämnas till en myndighet eller används i offentlig förvaltning. Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, domar eller liknande.

Dessa dokument översätts av en  auktoriserad översättare som är specialiserad på det aktuella ämnesområdet.

Vad är en auktoriserad, certifierad, svuren eller officiell översättning?  | Vad är en auktoriserad översättare?

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som  utförs av en professionell auktoriserad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

En auktoriserad/bestyrkt översättning kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt den auktoriserade översättarens signatur.

När du beställer en auktoriserad översättning från oss, kan du vara säker på att det översatta dokumentet är godkänt och giltigt i det land som det ska användas i, samt vi garanterar att översättningen motsvarar originalet. Det finns ingen universell global standard för godkännande av auktoriserade översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land.

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB har ett nära samarbete med Notarius Publicus i Sverige och andra EU-länder där vi har våra kontor. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.

OBS! De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare/translator / auktoriseras av en notarius publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

 

Pris | Auktoriserad översättning av auktoriserad översättare 
 

Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. 
I de flesta fall kostar en auktoriserad översättning med vidimering hos Notarious Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl moms.  
För att kunna ge ett fast pris måste vi få se dina dokument. Bifoga gärna dokumenten direkt när ni kontaktar oss via mejl. Vi behandlar all given information med strikt sekretess. 

 

 

 

Översättning av officiella handlingar | Översättningsbyrå Baltic Media 

Vid översättning av officiella handlingar anlitar vi även auktoriserad översättare - auktoriserad translator.

Translatorn har eget ansvar för översättningens kvalitet, som garanteras genom en individuell stämpel från Notarius Publicus på varje handling som översätts.

För att legalisera en översättning krävs att översättaren är en auktoriserad translator / auktoriserad översättare (OBS inte tolk).

 Apostille | Översättningsbyrå Baltic Media 

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. 

Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version) 

Legalisering an en auktoriserad översättning göras på ett av följande språk: engelska, franska,tyska, spanska och svenska.

Vänligen kom ihåg att översättningsbyråer inte erbjuder certifiering av era ursprungliga dokument eller översättningar med en apostille.
Legalisering av dokument måste utfärdas av kunden på egen hand. 
 I Sverige enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. 

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare som kan utföra en  auktoriserad översättning  till och från svenska, engelska, tyska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska, persiska, finska, norska, danska och andra språk.

Snabb hantering av översättningsordrar | Översättningsbyrå Baltic Media 
Eftersom vi respekterar våra kunder och deras tid kommer något av Baltic Medias koncernbolag att svara på förfrågningar och beställningar från våra kunder inom 15 minuter. För att spara mer tid kommer bara den viktigaste informationen att tillhandahållas.

Kvalitet av auktoriserad översättning och sekretess | Översättningsbyrå Baltic Media 

Översättningsbyrån Baltic Media  arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer (även auktoriserade översättare) håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad översättning och våra  auktoriserade översättare 

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Inget behov av att komma till kontoret

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

 

Lista på våra språk med auktoriserade översättare som översätter till och från:

Engelska Franska Tyska Spanska Finska Polska Tjeckiska Slovakiska Slovenska Rumänska Ungerska Bulgariska Lettiska Litauiska Estniska Ryska Svenska Norska Danska Isländska Ukrainska Italienska Nederländska Hebreiska Turkiska Kinesiska Japanska Georgiska Albanska Arabiska  Armeniska Azerbajdzjanska Bosniska Kroatiska Grekiska Kazachiska Uzbekiska Persiska Serbiska Baskiska Portugisiska

© Baltic Media Translations AB
 

Några av våra kunder