Översätt från svenska till tyska | Tysk översättning | Tysk översättare | Översättningsbyrå Baltic Media

Översättning från svenska till tyska
 
Det tyska språket
Språkfamilj: indoeuropeiska språk, germanska språk

Tyska talas som ett andra eller tredje språk i många delar av Europa. Uppskattningsvis talar över en fjärdedel av Europa tyska. Tyska liknar nederländska grammatiskt sett, men uttalet har stora skillnader.
Officiellt språk i: Schweiz, Tyskland, Österrike, EU
Professionella tyska översättare | Översättningsbyrå Baltic Media
Det finns över 20 tyska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, av en tysk översättare som har tyska som modersmål och/eller bor i Tyskland eller Österrike.
Vi använder oss enbart av professionella tyska specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom tysk översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa tyska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, tysk provöversättning.
 
En stor andel av våra tyska leverantörer är auktoriserade - certifierade tyska översättare. Certifiering krävs för tyska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Våra vanligaste tyska översättningar  | Översättningsbyrå Baltic Media:
Översättning från svenska, engelska, franska, spanska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, ungerska, rumänska, arabiska, kurdiska, ryska, danska, isländska, italienska till tyska och översättning från tyska  till svenska, lettiska, ryska, franska, estniska, norska, danska osv.
 
Tyska översättningar | Översättningsbyrå Baltic Media
  1. Alla tyska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Tyska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda tyska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade tyska projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden | Översättningsbyrå Baltic Media
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor | Översättningsbyrå Baltic Media
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. Ett av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Tyska språktjänster | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av tyska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på tyska.  

 

 

Några av våra kunder