Översättning av svenska och utländska betyg, intyg, diplom etc. för privatpersoner 

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB översätter olika dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl. 

Vi erbjuder en professional utförd översättning av betyg.  Din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare eller av Notarius Publicus.
 
EU:s tjänstedirektiv
 
Vi översätter:
 • Skolbetyg
 • Utbildningsbevis
 • Gymnasiebetyg
 • Arbetsintyg
 • Diplom
 • Dopbevis
 • Dödsfallsintyg
 • Kursintyg
 • Personbevis
 • Referenser
 • Registerutdrag
 • Registreringsbevis
 • Tjänstgöringsintyg
 • Utdrag ur folkbokföringsregistret etc.

Några av våra kunder