Översätta betyg | Auktoriserad översättning av svenska och utländska betyg, intyg, diplom etc. för privatpersoner | Översättningsbyrå Baltic Media

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB översätter olika dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl.  Till exempel gymnasiebetyg och universitets- eller högskolebetyg.

Vad du behöver veta om översättning av gymnasiebetyg och universitets- eller högskolebetyg? Vill du översätta dina gymnasiebetyg eller dina universitets- eller högskolebetyg?

Om du ska studera i ett annat land kräver skolan oftast att ditt gymnasiebetyg och andra betyg som visar att du uppfyller antagningskraven, är översatta till landets språk – men engelska räcker oftast. Dubbelkolla gärna med skolan du ska studera på, vilka krav och regler som ställs på översättning.

Ibland räcker det nämligen med en egen översättning eller att din gymnasieskola översätter. Kontakta då institutionen vid ditt universitet eller din högskola.Ta hjälp av en auktoriserad översättare. Kräver skolan att dina betyg ska vara professionellt översatta eller känner du att det mest känns jobbigt att översätta dem själv? Då är det en auktoriserad översättare som du bör använda dig av. 

Auktoriserade översättare kan hjälpa dig med översättningar av exempelvis:

 • Arbetsintyg
 • Diplom
 • Kursintyg
 • Referenser
 • Skolbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Utbildningsbevis

Lågt pris på en översättning | Vad kostar en auktoriserad översättning av betyg eller intyg?

Hos oss kostar en auktoriserad översättning stämplad av en auktoriserad översättare eller med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl. moms.  OBS! För att kunna erbjuda detta pris vidimerar vi  våra översättningar hos Notarius Publicus i Lettland (där vårt huvudkontor finns) och sedan skickar dokument i ett rekommenderat brev till Er postadress. De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare / auktoriseras av en Notarius Publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

Använd denna e-post  eller denna form för att skicka till oss en skannad kopia av din dokument som du tror behöver en auktoriserad översättning. Vi lovar att svara på din prisförfrågan inom 15 minuter (gäller mån-fre 8.00 - 17.00, ej röda dagar).  Vi behandlar all given information med strikt sekretess.

Vi strävar att vara snabba och alltid kunna erbjuda ett lågt pris till alla.

Prisförfrågan för en auktoriserad översättning

Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning.

Översättning av betyg och intyg

Vi erbjuder en professional utförd översättning av betyg.  Din översättning blir stämplad av en auktoriserad översättare eller av Notarius Publicus.

Översättningsbyrå Baltic Media har ett nära samarbete med Notarius Publicus i Sverige och andra EU-länder där vi har våra kontor. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.

 

EU:s tjänstedirektiv | Auktoriserad översättning och andra tjänster

 
Vi översätter:
 • Skolbetyg
 • Utbildningsbevis
 • Gymnasiebetyg
 • Arbetsintyg
 • Diplom
 • Dopbevis
 • Dödsfallsintyg
 • Kursintyg
 • Personbevis
 • Referenser
 • Registerutdrag
 • Registreringsbevis
 • Tjänstgöringsintyg
 • Utdrag ur folkbokföringsregistret etc.

Lista på våra språk med auktoriserade översättare som översätter till och från:

Auktoriserad översättare till och från kurdiska, thailändska, montenegrinska, somaliska, arameiska och andra språk

Auktoriserad översättare till och från engelska 

Auktoriserad översättare till och från franska 

Auktoriserad översättare till och från tyska 

Auktoriserad översättare till och från spanska 

Auktoriserad översättare till och från finska 

Auktoriserad översättare till och från polska 

Auktoriserad översättare till och från tjeckiska 

Auktoriserad översättare till och från slovakiska 

Auktoriserad översättare till och från slovenska 

Auktoriserad översättare till och från rumänska 

Auktoriserad översättare till och från ungerska 

Auktoriserad översättare till och från bulgariska 

Auktoriserad översättare till och från lettiska 

Auktoriserad översättare till och från litauiska 

Auktoriserad översättare till och från estniska 

Auktoriserad översättare till och från ryska 

Auktoriserad översättare till och från svenska 

Auktoriserad översättare till och från norska 

Auktoriserad översättare till och från danska 

Auktoriserad översättare till och från isländska 

Auktoriserad översättare till och från ukrainska 

Auktoriserad översättare till och från italienska

Auktoriserad översättare till och från nederländska 

Auktoriserad översättare till och från hebreiska 

Auktoriserad översättare till och från turkiska 

Auktoriserad översättare till och från kinesiska 

Auktoriserad översättare till och från japanska 

Auktoriserad översättare till och från georgiska 

Auktoriserad översättare till och från albanska 

Auktoriserad översättare till och från arabiska 

Auktoriserad översättare till och från armeniska 

Auktoriserad översättare till och från azerbajdzjanska 

Auktoriserad översättare till och från bosniska 

Auktoriserad översättare till och från kroatiska 

Auktoriserad översättare till och från Grekiska 

Auktoriserad översättare till och från kazachiska 

Auktoriserad översättare till och från uzbekiska 

Auktoriserad översättare till och från persiska 

Auktoriserad översättare till och från serbiska 

Auktoriserad översättare till och från baskiska 

Auktoriserad översättare till och från portugisiska

 

Några av våra kunder