Ungersk översättning och lokalisering | Översättningsbyrå Baltic Media
 
Det ungerska språket
Språkfamilj: Finsk-ugriska, uralska, ugriska språk
Ungerska är ett finsk-ugriskt språk som är avlägset besläktat med finska. Ungrarna (Magyarerna) kom till Ungern från Ryssland på 800-talet, men deras språk har endast några få ord och viss grammatik gemensamt med finskan. Ungerska innehåller lånord från latin, tyska och turkiska.
Officiellt språk i: Ungern, EU
Språkkod ISO 639-1: HU
 
Professionella ungerska översättare
Det finns över 20 ungerska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket  av en ungersk översättare som har ungerska som modersmål och/eller bor i Ungern.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa ungerska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra ungerska leverantörer är certifierade ungerska översättare. Certifiering krävs för ungerska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Ungerska översättningstjänster
  1. Alla ungerska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Ungerska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda ungerska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste ungerska översättningar:
engelska till ungerska
franska till ungerska
tyska till ungerska
spanska till ungerska
svenska till ungerska
polska till ungerska
tjeckiska till ungerska
slovakiska till ungerska
slovenska till ungerska
danska till ungerska
rumänska till ungerska
bulgariska till ungerska
lettiska till ungerska
litauiska till ungerska
ryska till ungerska
estniska till ungerska
norska till ungerska
finska till ungerska
isländska till ungerska
ukrainska till ungerska
italienska till ungerska
ungerska till lettiska
ungerska till engelska
ungerska till ryska
ungerska till franska
ungerska till tyska
ungerska till litauiska
ungerska till danska
ungerska till svenska
ungerska till bulgariska
ungerska till estniska
ungerska till ukrainska
osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Ungerska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av ungerska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på ungerska.  

Några av våra kunder