Översätt från svenska till franska |Fransk översättning | Fransk översättare  | Översättningsbyrå Baltic Media

Det franska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, romanska språk

Franska är ett av de största romanska språken. Endast spanska och portugisiska talas av fler. Många invånare i Belgien, Kanada, Schweiz och Luxemburg talar franska. Franska har även spridits till flera afrikanska länder. De flesta franska ord kommer ursprungligen från latin eller har bildats med hjälp av latinska och grekiska ordstammar.
Officiellt språk i: Belgien, Frankrike, Kanada, Schweiz, Senegal, EU
Språkkod ISO 639-1: FR
 

Professionella franska översättare | Översättningsbyrå Baltic Media

Det finns över 50 franska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en fransk översättare som har franska som modersmål och/eller bor i Frankrike, Belgien, Kanada eller ett annat franskspråkigt land.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa franska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 

Auktoriserad fransk översättare

En stor andel av våra franska leverantörer är auktoriserade franska översättare. Certifiering krävs för franska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 

Fransk översättning | Översättningsbyrå Baltic Media

  1. Alla franska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Franska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda franska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 14 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Våra vanligaste franska översättningar | Översättningsbyrå Baltic Media:

engelska till franska * franska till polska * tyska till franska * spanska till franska * finska till franska * ryska till franska*  tjeckiska till franska * slovakiska till franska * slovenska till franska * ungerska till franska *  rumänska till franska * bulgariska till franska * litauiska till franska * estniska till franska * lettiska till franska * svenska till franska * norska till franska * danska till franska * isländska till franska* ukrainska till franska * italienska till franska * polska till franska * lettiska till franska * franska till engelska * franska till svenska osv.

Översättningsområden | Översättningsbyrå Baltic Media
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor | Översättningsbyrå Baltic Media
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. Ett av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].
 
Franska språktjänster | Översättningsbyrå Baltic Media
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av franska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på franska. 

 

Några av våra kunder