Översättning till franska
 
Det franska språket
Språkfamilj: indoeuropeiska språk, romanska språk

Franska är ett av de största romanska språken. Endast spanska och portugisiska talas av fler. Många invånare i Belgien, Kanada, Schweiz och Luxemburg talar franska. Franska har även spridits till flera afrikanska länder. De flesta franska ord kommer ursprungligen från latin eller har bildats med hjälp av latinska och grekiska ordstammar.
Officiellt språk i: Belgien, Frankrike, Kanada, Schweiz, Senegal, EU
Språkkod ISO 639-1: FR
 
Professionella franska översättare
Det finns över 50 franska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en fransk översättare som har franska som modersmål och/eller bor i Frankrike, Belgien, Kanada eller ett annat franskspråkigt land.
 
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
 
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2000, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa franska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 3 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
 
En stor andel av våra franska leverantörer är certifierade franska översättare. Certifiering krävs för franska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.
 
Franska översättningstjänster
  1. Alla franska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Franska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda franska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 14 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).
Översättningsområden
Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
 
Sekretess
Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.
 
Leveransvillkor
Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
 
Våra vanligaste franska översättningar:
Översättning från danska, svenska, finska, norska, ryska, engelska till franska osv.
 
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta info@balticmedia.com.
 
Franska språktjänster
Vi arbetar med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessutom använder vi specialiserade översättningsprogram som Trados SDL, Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTerm, samt Wordfast, för att skapa våra kunders terminologidatabaser.
 
Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Macintoshplattformar och förberedelse för tryck.
 

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av franska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på franska.